Informacje

Zapytanie ofertowe / Przeprowadzenie specjalistycznych kursów komputerowych dla studentów kierunku Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Przeprowadzenie specjalistycznych kursów komputerowych dla studentów kierunku Informatyka”.

Realizacja i współfinansowanie w ramach projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.3.

Termin składania ofert: 30.04.2015 r. – do godziny 16.00.


Osoba do kontaktu:

mgr Małgorzata Małecka

Tel. 32 295 93 97

mmalecka@wsb.edu.pl

 

UWAGA!

 

Zamawiający, informuje, że we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 16.04.2015 r. wystąpiła omyłka pisarska w § 8 dotycząca daty 2.04.2015 r., a prawidłowa treść umowy brzmi „Integralną częścią umowy jest oferta Świadczącego usługi oraz zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2015 r. o nazwie „Przeprowadzenie specjalistycznych kursów komputerowych dla studentów kierunku Informatyka.” W umowie, która będzie podpisywana z wybranym do wykonania zamówienia Wykonawcą/Wykonawcami, zostanie uwzględniona powyższa poprawka treści umowy.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji