Informacje

Baza materialno-techniczna należy niewątpliwie do silnych stron Uczelni, pozwala na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych i badawczych, cechuje ją nowoczesna i funkcjonalna architektura. Istniejący w Uczelni system IT, pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego systemu.

 

W Akademii WSB nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Serwery uczelniane oraz stacje robocze są wykorzystywane do bieżącej pracy Uczelni, do prac badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz realizacji programu nauczania. Baza laboratoryjna jest również udostępniona dla podmiotów zewnętrznych w celach badawczych, naukowych, komercyjnych oraz realizacji profesjonalnych szkoleń. Uczelnia posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK.

 

 

Aktualnie w Akademii WSB funkcjonują następujące laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt informatyczny:

 

1. Laboratorium Systemów Operacyjnych,

 

W laboratorium realizowane są zajęcia praktyczne mające na celu zaznajomienie studentów z najpopularniejszymi platformami systemowymi takimi jak: Unix, Windows, Novell, OS/2, BSD, Linux, Solaris. Struktura pracowni oparta jest o wymagania stawiane Certyfikowanym Ośrodkom Szkoleniowym firmy Microsoft, niezbędnym do prowadzenia szkoleń MCP, MCSA, MCSE.

 

 

2. Laboratorium Baz Danych,

Umożliwia obsługę zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania, programowania optymalizacji i administracji baz danych. Laboratorium ma na celu zapoznanie studentów z architekturą, obsługą i administracją relacyjnych baz danych MS SQL Server, Oracle Database oraz rozwiązaniami Open Source.
Laboratorium jest włączone w Akademie Oracle.
Oracle Academy to inicjatywa Korporacji Oracle, która pomaga studentom w poznaniu technologii i nabyciu umiejętności biznesowych niezbędnych do budowania kariery w XXI wieku. W realizacji programu, Oracle ściśle współpracuje ze szkołami, regionami i ministerstwami, uznającymi znaczenie wczesnego przygotowania do kariery zawodowej.
Podstawowe opcje programu Oracle Academy, to Advanced Computer Science oraz Enterprise Business Applications.
Korzystając z oprogramowania, usług i produktów edukacyjnych Oracle, uczelnie wyższe mogą zapewnić swoim studentom możliwość rozwijania umiejętności technicznych i biznesowych. Studenci mogą również wyróżnić się, uzyskując specjalistyczne certyfikaty, zapewniające im przewagę nad innymi kandydatami do pracy.
Instytucje uczestniczące w programie otrzymują licencje na edukacyjne wykorzystanie wybranych produktów do zarządzania bazami danych, tworzenia oprogramowania i serwerów aplikacji, które uprawniają je do instalacji i aktualizacji oprogramowania na własnych systemach komputerowych. Kadra nauczycielska może używać tego oprogramowania podczas prowadzonych zajęć. Pełną listę oprogramowania dostępnego w różnych ścieżkach programu można znaleźć na stronie http://academy.oracle.com/.
Wykładowcy uzyskują dostęp do najbardziej atrakcyjnych elementów programu nauczania Oracle University, które mogą włączać do prowadzonych zajęć. Pracownicy dydaktyczni mogą być na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami, korzystając z wybranych zajęć Oracle University za znacznie obniżoną opłatą.
Pracownikom i studentom, którzy zdecydują się na uzyskanie specjalistycznej certyfikacji przysługują zniżki na wybrane egzaminy certyfikacyjne i materiały przygotowujące do egzaminów Oracle.
Uczestnicy programu Oracle Academy są uprawnieni do korzystania z dostępnej całodobowo pomocy technicznej Oracle, takiej samej jak pomoc dostępna dla klientów korporacyjnych.
http://academy.oracle.com/
Laboratorium umożliwia integrację technologii bazodanowych z nowoczesnymi językami programowania SQL, PLSQL oraz platformą programową .NET. Ponadto w laboratorium realizowane są zajęcia z projektowania różnorodnych baz danych z zastosowaniem praktycznego korzystania z programów CRM, systemów zarządzania klasy ERP, wykorzystania zasad i mechanizmów zarządzania projektami. Zestawione łącze VPN z Dąbrową Górniczą pozwala na zaprezentowaniu prac zdalnych poprzez korzystanie z zasobów fizycznie  umieszczonych w Dąbrowie Górniczej. Stworzona serwerownia do celów dydaktycznych pozwala w pełni wykorzystywać klastry bazodanowe umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych technologii bazodanowych. Studenci mogą zaznajomić się również z bazami danych w systemach wirtualnych. Poznają wady i zalety różnych technologii softwarowych i hardwarowych.
Przyszłością w bazach danych są również technologie mobilne i w laboratorium baz danych studenci rozwiązania takie poznają oraz rozwijają.

 

3. Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów,

Laboratorium ma stwarzać studentom możliwość zapoznania się ze współczesnymi systemami grafiki komputerowej z uwzględnieniem zagadnień systemów multimedialnychi technik animacji graficznej. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia multimedialnych prezentacji oraz technik wizualizacji danych wykorzystywanych w środowisku Internet, a także umiejętność zastosowania algorytmów wykorzystywanych w rastrowej i wektorowej grafice. W Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów jest także zaimplementowane oprogramowanie typu Visio służące do prezentacji graficznej etapów projektowania różnego typu.W laboratorium dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie graficzne (m.in. pełny pakiet Adobe Photoshop CS4 oraz Corel Draw X4).

 

4. Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych,

umożliwia zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przemysłowych systemów sterowania. Laboratorium jest też wyposażone w gniazdo robocze z zabudowanym pięcioosiowym robotem Fanuc Robotic, wyposażonym w sterowany pneumatycznie chwytak oraz mającym możliwość wymiany danych ze sterownikiem PLC za pośrednictwem łączy wejścia/wyjścia. Pozwala to na przeprowadzanie zajęć z zakresu podstaw programowania robotów przemysłowych, praktycznego wykorzystania robota przemysłowego obsługującego pola robocze (przenoszenie przedmiotów, paletyzacja i depaletyzacja, unikanie kolizji), efektywności pracy, a nawet elementów komunikacji w systemie rozproszonym (komunikacja ze sterownikiem PLC, wizualizacja pracy, raportowanie i eksport danych).

 

5. Laboratorium Architektury Komputerów,

Laboratorium daje studentom możliwość poznania elementów architektury systemów mikrokomputerowych (opartych na mikrokomputerach jednoukładowych serii 8051 oraz komputerach klasy PC). Uczestnicy poznają architekturę mikroprocesorów wykorzystanych w laboratorium oraz pozostałe elementy systemów mikrokomputerowych w tym elementy sterujące i wykonawcze interfejsu użytkownika, system przerwań, magistrale, tryby adresowania, a także funkcje oprogramowania systemowego.

 

 

6. Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych,

daje możliwość zaznajomienia się z klasycznymi rozwiązaniami sieci bezprzewodowych zbudowanymi z elementów Packet Radio oraz z najnowocześniejszymi środkami służącymi do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych opartych o standardy IEEE 802.11, IrDA czy Bluetooth. Laboratorium daje możliwość zapoznania się z mechanizmami konfiguracyjnymi poszczególnych urządzeń, zasadami stosowania ich w różnych systemach operacyjnych, a także poznają wpływ parametrów sieci na jej wydajność.

 

7. Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa,

w której realizowane są zajęcia praktyczne na specjalnie zaprojektowanych stanowiskach laboratoryjnych, wyposażonych w uniwersalne panele dydaktyczne, umożliwiające pomiar i analizę podstawowych wielkości elektrycznych. Laboratorium daje możliwość poznania budowy obwodów elektrycznych prądu stałego i zmiennego, konstrukcji i zastosowania elektrycznych przyrządów pomiarowych oraz budowy elektronicznych układów cyfrowych.

 

8. Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych,

wyposażona jest w dziesięć specjalistycznych stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym sprzętem (skaner tęczówki oka, czytniki linii papilarnych) do prowadzenia prac szkoleniowych, projektowych i badawczych. Laboratorium umożliwia poznanie zagadnień z zakresu bezpieczeństa ze szczególnym uwzględnieniem systemów do budowy zabezpieczeń aplikacji z wykorzystaniem kart procesorowych, jak również systemów uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujących charakterystyki linii papilarnych, wzór tęczówki oka czy dynamikę podpisu odręcznego.

 

9. Laboratorium Informatyki Kwantowej,

Laboratorium wyposażone jest w siedem stanowisk komputerowych oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: kryptografia kwantowa, algorytmy kwantowe, nowoczesne realizacje sieci komputerowych oraz bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową. Wyposażenie laboratorium stanowią:
- Komputery wyposażone w procesory Intel Core i7 870, Intel Core i7 975 oraz procesory Via Nano L2200 z dodatkiem Via PadLock.
- Zestaw dydaktyczny do badania efektu elektrooptycznego (komórka Pockelsa).
- Oprogramowanie symulacyjne kwantowych protokołów uzgadniania klucza szyfrującego.
- Oprogramowanie symulacyjne algorytmów kwantowych.
- Zestaw programowalny FPGA.
- Fiber optic clip-on Coupler FOD 5503.
- Reflektometr.
- Spawarka światłowodowa.
- Zestaw do pomiarów inspekcyjnych (źródła światła, miernik mocy optycznej).
- Profesjonalny zestaw do zarabiania złącz światłowodowych.
- Mikroskop inspekcyjny z monitorem LCD.
- Identyfikator ruchu optycznego.
- Dwa przełączniki na moduły SFP oraz złączami RJ45.
- Przełącznica na złącza światłowodowe.
- Linie światłowodowe jedno i wielodomowe o łącznej długości ok. 15km.
- Zestaw modułów SFP (20km, 60km, 80km i 100km).
W ramach przedmiotów realizowane są następujące zagadnienia:
- Kryptografia i kryptoanaliza z wykorzystaniem klasycznych algorytmów symetrycznych oraz klasycznych algorytmów klucza publicznego. Dodatkowo prezentowane są metody szyfrowania z wykorzystaniem przyspieszenia sprzętowego na procesorach Via Nano z dodatkiem Via Padlock oraz z wykorzystaniem matryc programowalnych.
- Kwantowe protokoły wymiany klucza szyfrującego z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanego symulatora. Symulator pozwala na badania protokołów BB84, B92 oraz E91.
- Algorytmy kwantowe ze szczególnym uwzględnieniem kwantowego algorytmu faktoryzacji.
- Badanie efektu elektrooptycznego z wykorzystaniem zestawu wyposażonego w komórkę Pockelsa.
- Realizacja sieci światłowodowej gdzie Studenci zdobywają praktyczne umiejętności zarabianie złącz, spawania światłowodów, realizacji pomiarów z wykorzystaniem reflektometru oraz pomiarów transmisyjnych.
Studenci podczas zajęć podejmują zarówno zagadnienia teoretyczne jak i mają możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy. Wykorzystując symulatory protokołów kwantowych oraz symulatory algorytmów kwantowych mają możliwość dogłębnego poznania metod zapewniających bezpieczeństwo w różnych, symulowanych warunkach pracy. Ponadto badanie zjawiska elektrooptycznego daje możliwość zapoznania się z rozwiązaniami wykorzystywanymi w komercyjnych, kwantowych urządzeniach realizujących kwantowe protokoły uzgadniania klucza szyfrującego. Ponadto Studenci mają możliwość budowy od podstaw infrastruktury sieci lokalnej działającej wyłącznie na światłowodach.  Zestaw profesjonalnych narzędzi do zarabiania złącz, pigtaile i patchcordy różnego typu, przełącznice światłowodowe, zestawy do pomiarów transmisyjnych, identyfikator ruchu optycznego, spawarka światłowodowa czy reflektometr pozwalają nie tylko na budowę takiej sieci ale także dają Studentom możliwość realizacji szeregu praktycznych pomiarów.

 

10. Laboratorium Sieci Komputerowych,

Laboratorium ma za zadanie zaznajomić studentów z szerokim zakresem problemów projektowania, tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi. Założeniem laboratorium jest przedstawienie studentom zagadnień stojących przed administratorami sieci oraz przygotowanie do rozwiązywania różnorodnych problemów sieciowych. Studenci pracują w systemach Windows, Linux, poznając aspekty konstrukcji sieci - od komutowanej transmisji danych (centralka telefoniczna, modemy) po rozwiązania VPN. Analizują ruch sieciowy i administrują serwerami.

 

11. Laboratorium Programowania Komputerów,

Laboratorium realizuje trzy funkcje:
a) wprowadza studentów w zagadnienia projektowania i tworzenia nowoczesnych aplikacji w oparciu o techniki obiektowe, strukturalne, logiczne, proceduralne i zagadnienia związane w tworzeniem rozproszonych aplikacji działających w środowisku Internet oraz technologii mobilnych. Studenci zapoznają się z wieloma platformami języków programowania takich jak: Asembler, C, C++, Delphi, Java ,Perl, Pyton .Poznają również wiele narzędzi programistycznych, kompilatorów oraz mają możliwość przez wirtualizacje i symulcje pracować na różnych platformach architektur komputerów co pozwala tworzyć oprogramowanie bardzo elastyczne. Po zakończonych laboratoriach studenci będą posiadali wiedzę umożliwiająca samodzielne tworzenie aplikacji działających w środowisku Internet w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft, jak i darmowe oprogramowanie Open Source,
b) w laboratorium studenci tworzą oprogramowanie wspierające systemy już istniejące często produkcyjne. Umiejętność wykorzystania różnych interfejsów oraz socketów pozwala pisać pełnowartościowe moduły aplikacji bez konieczności tworzenia od podstaw całych aplikacji. Natomiast zdolność poprawnego eksportu i importu danych miedzy aplikacjami daje możliwość tworzenia oprogramowanie zgodnego ze współczesnymi standardami. Ćwiczenia realizowane są wiec często pod kątem praktycznego programowania aplikacji i sprzętu.

c) wykorzystywane jest do instalacji systemów i oprogramowania niezbędnego do realizacji zajęć dotyczących zagadnień z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych czy również z zakresu modeli systemów transportowych i procesów logistycznych. Infrastruktura laboratorium umożliwia także prowadzenie analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających systemy produkcyjne w obszarze Transport, Spedycja, Logistyka oraz innych podobnych systemów informatycznych związanych z różnymi kierunkami studiów.
W laboratorium dostępne jest oprogramowanie PROJECT, które pozwala na kontrolowanie postępu prac, określenie harmonogramu i finansów w realizowanym projekcie.

 

12. Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych,

(realizacja z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi problemami występującymi przy przetwarzaniu bardzo dużych baz danych - eksploracja danych, tworzeniem i administracją systemów macierzy dyskowych jak i klasterów oraz występującymi mechanizmami bezpieczeństwa informacji. Laboratorium umożliwia także prezentację możliwości archiwizacji danych i pełnej redundancji serwerów bazodanowych.

 

13. Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania,

stwarza możliwość zapoznania się ze współczesnymi systemami grafiki komputerowej z uwzględnieniem zagadnień projektowania komputerowego. Zajęcia w pracowni umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia prezentacji oraz technik wizualizacji danych wykorzystywanych w środowisku Internet, a także umiejętność zastosowania algorytmów wykorzystywanych w grafice rastrowej i wektorowej. W laboratorium dostępne oprogramowanie AutoCAD oraz Visio umożliwiające tworzenie graficznej dokumentacji projektowej.

 

14. Laboratorium Komputerowych Systemów Zarządzania,

przygotowuje do nadzorowania, wdrożenia i wykorzystania zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania, a także przygotowania się do pracy w zespołach wdrażających te systemy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w instytucjach administracyjnych. Celem nadrzędnym jest zapoznanie z zasadami działania i z metodyką wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP. Do wyposażenia pracowni należy zintegrowany system klasy ERP oparty na rozwiązaniu IFS Applications, oprogramowanie OPT Game do prowadzenia symulacji gry kierowniczej, zarządzania i planowania zasobami w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz pakiet SYMFONIA - Premium.

 

15. Multimedialne Laboratoria Językowe,

wyposażone są w liczne urządzenia multimedialne, sprzęt audio, video, DVD. Studenci mają dostęp do platformy e -learningowej CLIP oferującej wielofunkcyjne uczenie się języka obcego on-line. (CLIP łączy zaawansowaną technologię informatyczną z prostą i intuicyjną interakcją użytkownika). Platforma wspomaga zarówno pracę nauczyciela jak i ucznia, poprzez tzw. „learning by doing" - podejście oparte na wykonywaniu zadań, komunikacji i tradycyjnym skupianiu się na formie języka. Laboratoria językowe wykorzystywane są do przeprowadzania zajęć językowych w ramach przedmiotów: Język angielski z elementami słownictwa specjalistycznego odpowiadającego specyfice danego kierunku np. język angielski dla informatyków, język angielski biznesu wraz z elementami korespondencji handlowej, będącymi przedmiotami obowiązkowymi lub obieralnymi w ramach wyboru drugiego języka obcego: np. język niemiecki, hiszpański. Jest możliwość prowadzenia zajęciach z „lektorami speaker" i przy wykorzystaniu metod audiowizualnych.

 

 

16. Laboratorium Systemów Przetwarzania Danych.

Daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi problemami występującymi przy przetwarzaniu bardzo dużych baz danych - eksploracja danych, tworzeniem i administracją systemów macierzy dyskowych jak i klasterów oraz występującymi mechanizmami bezpieczeństwa informacji. Laboratorium umożliwia także prezentację możliwości archiwizacji danych i pełnej redundancji serwerów bazodanowych.

 

17. Laboratorium Translatoryczne.

Laboratorium posiada specjalnie przygotowane meble z pulpitem dla studenta, którym można np. regulować siłę głosu, sygnalizować wezwanie przez wykładowcę, sygnalizować zgłoszenia do odpowiedzi; pulpit posiada gniazdo słuchawek i mikrofonu. Laboratorium wyposażone jest m.in. w sprzężone ze sobą komputery wraz z oprogramowaniem pomagającym w realizacji tłumaczeń, w nauce języka obcego; w słowniki elektroniczne, słuchawki, magnetofon itp. Wyniki prac każdego studenta można oglądać na tablicy interaktywnej, do której jest podłączony komputer wykładowcy. Umożliwia to wspólną pracę nad jednym przekładem językowym oraz daje możliwość dyskusji nad rozwiązaniami przedstawianymi przez studentów.

 

18. Laboratorium Logistyki.

Laboratorium wyparzone jest w specjalistyczne regały, zaopatrzone w technologie RFID, kody kreskowe, Pick-by-Light oraz Pick-by-Voice.

Studenci zapoznają się z warunkami pracy z nowoczesnymi technologiami w których przyjdzie im pracować po ukończeniu studiów. Poznają obsługę procesów magazynowych takich jak: przyjęcie, kompletacja, obsługa zwrotów, inwentaryzacja. Ćwiczenia prowadzone są równorzędnie podobnie jak ma to miejsce w rzeczywistych warunkach magazynowych.

Terminale głosowe wykorzystywane są do komunikacji operatora z systemem służącym do zarządzania przepływem towarów w magazynie. Technologia Pick-by-Light jest rozwiązaniem mającym na celu przyspieszenie pracy operatorów na magazynach lub w firmach produkcyjnych realizujących procesy biznesowe takie jak kompletacja, sortowanie, konfekcjonowanie.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Baza dydaktyczna » Laboratoria komputerowe

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji