Ekonomia

Specjalność: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Studia: I-go stopnia
Tryb studiów: niestacjonarny

Opis specjalności:

Studia na specjalności Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są skierowane do osób, które pragną zostać specjalistami w zakresie sporządzania oraz analizowania sprawozdawczości finansowej odpowiadającej międzynarodowym standardom. Studenci mają możliwość uzyskania dodatkowych atrakcyjnych certyfikatów. Między innymi:

 • certyfikatu potwierdzającego znajomość systemu komputerowego wspomagania rachunkowości OPTIMA
 • certyfikatu obsługi programu SPSS (SPSS technology junior expert lub SPSS technology expert)

Atutem studiów jest dopasowanie zagadnień poruszanych w ramach zajęć do tematów egzaminu dającego uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co pozwoli studentom niniejszej specjalności skutecznie się przygotowac do jego zaliczenia.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Sprawozdawczość finansowa wg międzynarodowych standardów
 • Zasady rachunkowości wg międzynarodowych standardów
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad rachunkowości,
 • zasad ujmowania operacji gospodarczych zgodnie z normami krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego,
 • ewidencji i rozliczenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
 • ustalania wyniku finansowego.

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • ewidencjonować zdarzenia gospodarcze zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • analizować rachunek wyników oraz bilans,
 • analizować sprawozdania finansowe,
 • sporządzać raporty na potrzeby najwyższego kierownictwa.

Absolwent specjalności cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Perspektywy zatrudnienia

 

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach księgowych, bądź też analityków sprawozdań finansowych.

 

Powrót do: Start » Projekt - Edukacja dla Przyszłości » Kierunki studiów

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji