Stosunki międzynarodowe

 

Specjalność: Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi

Studia: I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarny

Opis specjalności:

Studia na specjalności Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi są skierowane do osób, które pragną zdobyć wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, w szczególności wiedzy na temat możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów i programów w polskich instytucjach.

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 • przygotowywania i zarządzania projektami realizowanymi w różnorodnych instytucjach, w tym skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania projektami z ich wykorzystaniem,
 • programowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Planowanie i organizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektem
 • Prawne aspekty zarządzania projektem
 • Komunikacja w zespole projektowym

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy unijnych,
 • programowania rozwoju regionalnego oraz lokalnego,
 • identyfikacji źródeł finansowania różnych projektów,
 • analizy ekonomicznej projektu,
 • prawnych aspektów zarządzania projektami,
 • komunikacji w zespole projektowym.

 

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • przygotować dokumentację projektową
 • określić źródła finansowania projektu,
 • przygotować studium wykonalności i budżet projektu,
 • rozliczyć projekt,
 • skutecznie komunikować się w zespole projektowym.


Absolwent specjalności cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Perspektywy zatrudnienia


Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w agendach UE, jednostkach administracji samorządowej i rządowej wykorzystujących fundusze unijne oraz wszelkich instytucjach wdrażających zarządzanie projektami unijnymi.

Powrót do: Start » Projekt - Edukacja dla Przyszłości » Kierunki studiów

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji