Stosunki międzynarodowe

 

Specjalność w języku angielskim: International Business
Studia: I stopnia

Tryb studiów: stacjonarne


Opis specjalności:

Zajęcia na specjalności International Business są prowadzone w języku angielskim, dlatego też stanowią one atrakcyjną drogę do wykorzystania znajomości języka angielskiego w połączeniu ze zdobyciem wiedzy z zakresu biznesu. Atrakcyjność prowadzonych zajęć podnosi fakt współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi.

Studenci tej specjalności:

 • zdobywają wiedzę z zakresu geografii ekonomicznej, marketingu i zarządzania w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym,
 • mają możliwość opanowania języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • nabywają umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim,
 • zaznajamiają się także ze specyfiką handlu zagranicznego oraz technikami prowadzenia transakcji międzynarodowych.

Dodatkowo w trakcie studiów studenci będą mieli możliwość:

 • skorzystania z zagranicznych staży realizowanych w ponad 30 uczelniach partnerskich, m.in.: w Norwegii, Danii, Hiszpanii, Belgii, Turcji, Francji,
 • zdobycia cennych certyfikatów językowych TOEIC, TOEFL, TFI,
 • nawiązywania kontaktów z zagranicznymi nauczycielami akademickimi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • prawa i instytucji międzynarodowych Unii Europejskiej,
 • zarządzania finansami oraz analizy ekonomicznej przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym,
 • ryzyka w zarządzaniu,
 • strategii marketingowych firm międzynarodowych.

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • przygotować i przeprowadzić transakcje w handlu zagranicznym,
 • prowadzić korespondencję i rozmowy handlowe w języku angielskim,
 • prowadzić negocjacje na arenie międzynarodowej,
 • dokonywać analizy ekonomicznej przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym,
 • zarządzać przedsiębiorstwem działającym na rynku międzynarodowym.

Absolwent specjalności cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów:

 • w zakresie zarządzaniem, szczególnie w obszarze biznesu międzynarodowego,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym, gdzie mogą odpowiadać za przygotowanie oraz realizację transakcji,
 • w agencjach i urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych,
 • w polskich przedstawicielstwach firm międzynarodowych,
 • w zakresie marketingu międzynarodowego.

 

 

Powrót do: Start » Projekt - Edukacja dla Przyszłości » Kierunki studiów

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji