Informacje

Menedżer Innowacji

ATUTY:

-Program studium obejmuje wykłady i seminaria realizowane w audiowizualnych salach wykładowych oraz warsztaty,

-W ramach studiów udział w bezpłatnych szkoleniach.


Zapisz się

CEL:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją  zarządzania innowacjami, strategii innowacji i przedsiębiorczości innowacyjnej. Studia podyplomowe są adresowane do osób pragnących wyspecjalizować się lub doskonalić swoje umiejętności w szeroko rozumianej przedsiębiorczości innowacyjnej.

 

KWALIFIKCJE I KOMPETENCJE:

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia do zatrudnienia na stanowiskach menedżerów innowacji. Studia przygotowują profesjonalną kadę zajmującą się zarządzaniem innowacjami, poprzez przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu teorii i praktyki stosowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania innowacjami.

 

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych ekspertów z danej dziedziny oraz przez pracowników naukowo-badawczych Wyższej Szkoły Biznesu.

 

PROGRAM:

 1. Zarządzanie  innowacjami - Podstawowe zasady zarządzania innowacjami.
 2. Ekonomiczne, prawne i społeczne  aspekty zarządzania  innowacjami.
 3. Planowanie, prognozowanie w zarządzaniu innowacjami.
 4. Inkubatory technologiczne, inicjatywy klastrowe ,  parki przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne jako źródła zarządzania innowacjami.
 5. Zarządzanie projektami  innowacyjnymi a metody Project Management w zarządzaniu innowacjami.
 6. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym a zarządzanie innowacjami.
 7. Typy innowacji - innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne.
 8. Zarządzanie strategiczne w zarządzaniu innowacjami, typologia  strategii innowacyjnych.
 9. Komercjalizacja technologii innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
 10. Budowa i implementacja systemów zarządzania innowacjami.
 11. Transfer wiedzy w zarządzaniu innowacjami.

Liczba godzin: 180


 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3200

2620

3200 

2900

3200 

2900

3200 

2900

3200

3055 

3200 

2910 

3200

2910

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Czesne: 3200zł (Czesne płatne 7 w ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x450zł, 3x550zł 1x500zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35)

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji