Informacje

Controlling i audit w przedsiębiorstwie

ATUTY:

- kierunek zajął 9 miejsce w ogólnopolskim rankingu studiów podyplomowych miesięcznika Home&Market

- możliwość zdobycia certyfikatu Menedżera ds. controllingu, wydanego przez OTTIMA plus Sp. z o.o,

- starannie opracowany program, obejmujący niezbędne dla audytora wewnętrznego kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem  zastosowania w praktyce biznesowej.

 

Zapisz się

Partner:

Rekomendacja:

Oferowane w WSB studia podyplomowe, kompleksowo zaspokajają potrzeby słuchaczy na specjalistyczną wiedzę z zakresu controllingu i auditu w przedsiębiorstwie. Studia pokazują istotę controllingu we wszystkich sferach: planowania, kontroli a także gromadzenia i przetwarzania informacji  niezbędnych do funkcjonowania firmy na złożonym konkurencyjnym rynku w dobie postępującej globalizacji procesów gospodarczych. Nieocenioną wartością studiów jest zaangażowanie w proces kształcenia praktyków, których decyzje w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania są wspomagane sprawnie funkcjonującym systemem controllingu”.

dr Rafał Rębilas
Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Praktyk z zakresu finansów i zarządzania

CEL:

Studia podyplomowe z zakresu controllingu mają na celu rozszerzenie praktycznych umiejętności kierowniczych w zakresie kierowania, wdrażania i prowadzenia systemów informacyjnych dla zarządzania strategicznego i operacyjnego. Szczególny akcent zostanie położony na te metody i techniki, które uwzględniają tendencje występujące we współczesnych jednostkach gospodarczych, a w szczególności wzrost kosztów stałych, skracające się cykle życia produktów, wzrost orientacji procesowych w zarządzaniu, trudności w sterowaniu płynnością.

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są w szczególności dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli, obecnych i potencjalnych controllerów. Przydatne mogą być również dla szefów firm pragnących uzyskiwać na bieżąco informacje o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz o kondycji finansowej firm.

 

KWALIFIKCJE I KOMPETENCJE:

Słuchacze nabędą wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnego sterowania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu koncepcji controllingu. Szczególny akcent jest położony na te metody i techniki, które uwzględniają tendencje występujące we współczesnych jednostkach gospodarczych, a w szczególności wzrost kosztów stałych, skracające się cykle życia produktów, wzrost orientacji procesowych w zarządzaniu, trudności w sterowaniu płynnością.

WYKŁADOWCY:

Krąg wykładowców Studiów tworzą biegli rewidenci, zawodowi prawnicy oraz praktycy z danej dziedziny: (dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu)

Wśród kadry:

dr Rafał Rębilas- specjalista w zakresie produktów rynku finansowego, praktyk, Autor publikacji z zakresu rynków finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Od 2011r. Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

prof.  Marek Jabłoński- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Dyrektor Centrum Badań i Innowacji Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o. o oraz Wiceprezes zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o.

dr Adam Jabłoński- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o. o  oraz Prezes Zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o.

prof. Andrzej Piosik- ekspert w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu

PROGRAM:

1. Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym
2. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie
3. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie
4. Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu
5. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
6. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
7. Controlling projektu
8. Modele rachunku kosztów
9. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów
10. Rachunek kosztów działań (ABCM)
11. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie
12. Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie

13. Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie

14. Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników
15. Zrównoważona karta wyników a controlling
16. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 160

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2900

2380

2900

2600

2900

2600 

2900

2600 

2900

2770 

2900

2640 

2900

2640 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 2 900 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu 300zł,3x500zł, 2x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu finansów

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji