Informacje

Rachunkowość i Finanse - rekrutacja trwa! Certyfikaty: OPTIMA, SYMFONIA

ATUTY:

- absolwenci kierunku uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zarówno w języku polskim i w języku angielskim, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów,

- możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzający znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA,

- zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów, wykładowców WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapisz się

 

 Rekomendacja wykładowcy:

„Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości to ważny etap w edukacji osób, które chcą prowadzić własne biura rachunkowe lub pretendują do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, a także dla wszystkich tych, którzy pracują lub zamierzają pracować w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Mocnym atutem tego typu studiów, jest możliwość pozyskania przez słuchaczy umiejętności łączenia teorii z praktyką w zakresie rachunkowości, podatków, finansów i prawa”.

dr hab. Mariusz Andrzejewski
Wiceminister Finansów w okresie 2005/2006

Ekonomista, biegły rewident
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

CEL:

Rachunkowość jest uniwersalnym językiem biznesu, który dostarcza informacji, pozwalających na racjonalną ocenę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji w procesie zarządzania firmą. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Krąg wykładowców tworzą również wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegli rewidenci, sędziowie.

PROGRAM

Moduł I

Wybrane zagadnienia z prawa:

- gospodarczego

- cywilnego

- pracy

- administracyjnego

 

Moduł II

Rachunkowość:

- podstawy rachunkowości

- rachunkowość finansowa

- sprawozdawczość finansowa

- rewizja finansowa

- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

- systemy informatyczne w rachunkowości

- standaryzacja rachunkowości

 

Moduł III

System zobowiązań podatkowych:

- podatek dochodowy od osób prawnych

-  podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek od towarów i usług

- podatki lokalne

- ordynacja podatkowa

 

Moduł IV

System ubezpieczeń społecznych

 

Moduł V

Zarządzanie finansami

- rynek pieniężny

- rynek kapitałowy

- metody  oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

- analiza finansowa

- zarządzanie kapitałem obrotowym

- seminarium dyplomowe

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.     

Liczba godzin: 200

 

 

Podpisane Umowy Partnerskie:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

  

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

4200 

3460

4200

3900

4200 

3900 

4200 

4015 

4200 

3830 

4200 

3830 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 4200 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 500zł, 1x700zł, 5x600zł )
Data rozpoczęcia: marzec 2014/ październik 

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Olkusz, WSB Cieszyn

Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-15:30

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu finansów

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji