Informacje

Zamówienia Publiczne i Zarządzanie Projektem

ATUTY:

- duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,

- wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,

- możliwość udziału  w bezpłatnych szkoleniach.

Zapisz się

 

CEL:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

WYKŁADOWCY:

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.

 

PROGRM:

1.    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2.    Regulacje Unijne Zamówień Publicznych

3.    Fundusze Europejskie, a prawo zamówień publicznych

4.    Kodeks cywilny

5.    Prawo budowlane

6.    Ustawa o finansach publicznych – budżet

7.    Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8.    Akty Prawne

9.    Przygotowanie do postępowania

10. Zasady i realizacja zamówień

11. Praktyczne postępowania: Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi

12. Procedura protestacyjno – odwoławcza, skarga

13. Kontrole zamówień Publicznych

14. Audyt zamówień publicznych i kontrola wewnętrzna

15. Podstawy zarządzania projektem

16. Przygotowanie koncepcji projektu

17. Kontrola realizacji projektu

18. Systemy wspomagające zarządzanie projektem

19. Zarządzanie jakością w projekcie

20. Zarządzanie zespołem projektowym

21. Seminarium

 

Studia kończą się pracą końcową bez jej obrony.

Liczba godzin: 180


 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2900

2380

2900 

2600 

2900 

2600 

2900 

2600 

2900 

2770 

2900 

2640 

2900

2640

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 2 900 zł/rok (Czesne płatne w7  ratach. W dniu zapisu: 300zł, 3x400zł,2x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Żywiec, WSB Olkusz

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-14:35

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu finansów

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji