Informacje

Doradca Zawodowy

Atuty kierunku:

- wykorzystanie w ramach zajęć testów predyspozycji zawodowych, osobowościowych, do badania kompetencji, m.in. test zdolności językowych, kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, skala I-E w pracy, kwestionariusz temperamentu PTS, wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, test orientacji życiowej LOT-R,

- udostępnianie słuchaczom gotowych  scenariuszy ćwiczeń,

- zajęcia praktyczne, m.in. symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, case studies.

 

Zapisz się

Rekomendacja:

"Wiedza zdobyta na studiach jest szczególnie przydatna w dobie dynamicznego rynku pracy, wymagającego od młodych ludzi systematycznego doskonalenia swoich kompetencji i podnoszenia kwalifikacji.  Jednocześnie wskazano nam na krytyczne sytuacje, związane z bezrobociem i wszystkimi jego aspektami, zwracając uwagę jak trudno jest po wielu latach wrócić do dającej zadowolenie aktywności zawodowej."

Alicja Biegańska

Dyrektor Zespołu  Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

UCZESTNICY:

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery. Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej. Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz praktyków życia codziennego m.in. przez pracowników Urzędu Pracy, akredytowanych doradców zawodowych.

Wśród kadry:

mgr Agata Hagno- doradca personalny, wieloletni praktyk, absolwentka wielu kierunków studiów m.in.: MBA Franklin University Wrocław, Prezes DPM Sp. z o.o.

mgr Monika Stankiewicz- doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy specjalista z zakresu poradnictwa zawodowego w Polsce, jak również w krajach Unii Europejskiej

mgr Magdalena Kot- Radojewska- kierownik Biura Karier i Promocji WSB, spreja lista w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy oraz aktywnych metod pracy z uczniem

mgr Gertruda Wieczorek- pedagog, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie zawodoznawstwa

 

PROGRAM:

1. Poradnictwo zawodowe - podstawy teoretyczne
2. Poradnictwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej
3. Elementy psychologii wychowawczej
4. Problemy psychopatologii
5. Psychologia rozwoju człowieka
6. Psychologia różnic indywidualnych
7. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
8. Rozwój zawodowy człowieka
9. Pedagogika pracy
10. Trening interpersonalny
11. Diagnostyka ludzkich kompetencji
12. Zawodoznawstwo
13. Elementy medycyny pracy
14. Świadome planowanie kariery zawodowej
15. Aktywne metody poszukiwania pracy
16. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
17. Elementy rynku pracy
18. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowo
19. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
20. Komunikacja interpersonalna, podstawy autoprezentacji
21. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
22. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
23. Internet w doradztwie zawodowym
24. Normy etyczne, zawodowe i prawne
25. Semninarium dyplomowe
26. Zasady pracy z grupą - warsztaty
27. Praktyka doradcza

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 350

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2900

2380 

2900

2600 

2900

2600 

2900

2600

2900

2770 

2900

2640 

2900

2640 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 2 900 zł/3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x450zł, 1x350zł)
Data rozpoczęcia: październik

Dni uczęszczania : poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji