Informacje

Dydaktyka Przedsiębiorczości

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych, wydanego przez TUV Nord Polska,

- wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących,

- zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case studies.

 

Zapisz się

Partnerzy:

 

Rekomendacja:

„Wybierając studia podyplomowe na konkretnym kierunku ważny był dla mnie program  studiów. Jednak równie  istotna  okazała się dobra organizacja. Studiując na WSB doceniłam możliwość wymiany informacji, dostępność materiałów dydaktycznych na stronie Uczelni oraz  kontakt z opiekunem studiów- również drogą elektroniczną,. Dobrze opracowany harmonogram zajęć oraz elastyczne podejście do terminów egzaminów czy obrony pracy dyplomowej to ważny argument dla osób, które muszą pogodzić obowiązki związane z pracą zawodową ora  studia.  Poza tym wspominam zawsze miłą  atmosferę panującą na Uczelni".

Ewa Stawicka

Dyrektor Zespołu  Szkół Nr 7 w Dąbrowie Górniczej

 

CEL:

Zdobywanie specjalizacji oraz ciągłe dążenie do pogłębienia wiedzy stało się koniecznością wobec rosnących wymagań pracodawców. Studia mają na celu umożliwienie nauczycielom nauczania w zakresie przedmiotów: przedsiębiorczość, zarys wiedzy o gospodarce i zarys gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych, w liceach technicznych, zawodowych, ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

UCZESTNICY:

 

Adresatami studiów są dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich, chcący pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć możliwość nauczania nowego, interesującego przedmiotu.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Studia dostarczają praktycznej wiedzy, pozwalającej prowadzić zajęcia rozwijające postawy przedsiębiorczości, umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy, poszerzające wiedzę z dziedziny gospodarki rynkowej. Nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów: przedsiębiorczość, zarys wiedzy o gospodarce i zarys gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych, ogólnokształcących oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

WYKŁADOWCY:

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących.

Wśród kadry:

dr Danuta Morańska- wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Piotr Tkacz- doktor nauk technicznych; zajmuje się e-learningiem (wdrażanie rozwiązań i platform e-learningowych, prowadzenie zajęć); certyfikowany egzaminator ECDL-Core, e-Citizen, e-Guardian. Administrator platformy zdalnego nauczania WSB.

mgr Magdalena Kot- Radojewska- praktyk, doradca zawodowy,  kierownik Biura Karier i Promocji WSB, specjalista w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy oraz aktywnych metod pracy z uczniem

mgr Andrzej Żukowski - Dyrektor Centrum Kształcenia TUV NORD, Certyfikowany auditor, egzaminator w zakresie zarządzania jakością.

PROGRAM:

 

1. Podstawy ekonomii
2. Podstawy organizacji i zarządzania
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Rachunkowość i zarządzanie finansami
5. Marketing
6. Elementy prawa
7. Wprowadzenie do e-biznesu
8. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
9. Projekty życiowe młodych a ich funkcjonowanie na rynku pracy
10. Podmioty rynku pracy
11. Aktywne metody poszukiwania pracy
12. Podejmowanie działalności gospodarczej
13. Komputery w nauczaniu przedsiębiorczości
14. Gra decyzyjna
15. Metodyka nauczania przedsiębiorczości
16. Organizacja pracy pedagogicznej
17. Technologie internetowe
18. Seminarium dyplomowe

19. Praktyka pedagogiczna

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 350

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2800

2300 

2800

2500 

2800

2500 

2800

2500

2800

2675 

2800

2550 

2800

2550

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry

Opłata: 2 800 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x500zł, 3x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza,

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji