Informacje

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Atuty kierunku:

- wśród wykładowców przewaga praktyków, m.in. pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, ratownicy medyczni,

- praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa w informatyce (serwery, macierze dyskowe, automatyczne systemy kopii zapasowych, zapory sieciowe),

-  kurs pierwszej pomocy - słuchacze uzyskują dodatkowe Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r.

Zapisz się

 

Rekomendacja:

„W zawód nauczyciela wpisany jest obowiązek dokształcania się i uzupełniania wiedzy. Dlatego po raz kolejny wybrałem studia podyplomowe w WSB. Niewątpliwie wartość dodaną studiów stanowi możliwość uczestniczenia w dodatkowych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach, podczas których można zdobyć dodatkowe certyfikaty i zaświadczenia, jakże ważne w pracy nauczyciela.  Z pełną odpowiedzialnością polecam studia podyplomowe w WSB jako wsparcie rozwoju osobistego  i zawodowego oraz podwyższenia kwalifikacji i poszerzenia horyzontów".

Marek Krzykawski

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Olkuszu

CEL:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia nowego w podstawie programowej przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

UCZESTNICY:

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

KWALIFKACJE I KOMPETENCJE:

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach studiów słuchacz zdobywa, aktualizuje oraz podwyższa swoje dotychczasowe kwalifikacje z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska: szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Ponadto uzyskuje możliwość realizacji i doskonalenia procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki. Dodatkowo wzbogaca swoją dotychczasową wiedzę z zakresu umiejętności: skutecznego podejmowania działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom zagrożeń, wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zdrowotnego i psychicznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń.

 

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci.  Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Marek Walancik- wykładowca akademicki, były komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, autor publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, administracji wojskowej i historii wojskowości 

ppłk. mgr inż. Robert Jańczuk- Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień

mjr mgr inż. Marek Zawierta- Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego Administrowania Rezerwami, prowadzi zajęcia z  zakresu podstaw  zarządzania kryzysowego

PROGRAM:

1. Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych.
2. Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona.
3. System obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zagrożenia czasu pokoju i wojny.
5. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
6. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego.
7. Metodyka przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.
8. Metodyka pracy z grupą.
9. Komunikacja interpersonalna.
10. Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.
11. Zastosowanie IT na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.
12. Seminarium dyplomowe.

13. Praktyka pedagogiczna.

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 350

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000

2460 

3000

2700 

3000

2700

3000

2700 

3000

2865

3000

2730

3000

2730 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 3000 zł/3 semestry (Czesne płatne w 7  ratach. W dniu zapisu:300zł, 6x450zł)
Data rozpoczęcia: październik

Dni uczęszczania : poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji