Informacje

Oligofrenopedagogika (Nowa nazwa kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Atuty kierunku:

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne),

- szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,

- wizyty studyjne w szkołach specjalnych, ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych,

- wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, specjaliści Counsellinu Gestalt, psychiatrzy.

 

Zapisz się

Rekomendacja absolwenta:

„Program studiów został opracowany głównie pod kątem przydatności zagadnień w pracy z dziećmi w klasach I - III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Tu bowiem często do klasy trafiają dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Większość umiejętności zdobytych na studiach bezpośrednio wykorzystałam w mojej szkole w pracy z dziećmi na lekcjach oraz w dokumentowaniu wyżej wymienionej pracy. Polecam wszystkim nauczycielom studia z oligofrenopedagogiki w WSB".

Beata Starzyk

Dyrektor

Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku

CEL:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Nazwa kierunku i program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Studia przygotowują do pracy z osobami specjalnej troski zarówno do pracy w szkołach specjalnych jak i w ośrodkach wychowawczych. Zajęcia w ramach studiów prowadzą wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

 

WYKŁADOWCY:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

Wśród kadry:

mgr Joanna Godawa- pedagog, specjalista z zakresu arteterapii, muzykoterapii

dr Małgorzata Kitlińska- Król- wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda 

dr Sylwia Wrona- wieloletni specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

mgr Iwona Łukasiewicz- prezes  Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, specjalista z zakresu organizacji procesu terapeutycznego, procesu grupowego oraz komunikacji interpersonalnej

 

PROGRAM:

1.    Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

2.    Pedagogika specjalna

3.    Psychologiczno-społeczne problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.    Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

5.    Psychoterapia z elementami terapii rodzin

6.    Diagnoza psychopedagogiczna

7.    Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej  Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

8.    Korygowanie zaburzeń i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

9.    Rewalidacja indywidualna

10. Elementy socjoterapii

11. Elementy resocjalizacji

12. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

13. Dydaktyka specjalna z elementami  ortodydaktyki

14. Metodyka nauczania uczniów z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej

15. Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych

16. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

17. Wybrane elementy arteterapii

18. Wybrane elementy muzykoterapii

19. Seminarium

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 285 godzin + 120 godzin praktyk

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000 

2460 

 3000

 2700

3000 

2700 

3000

2700 

3000

2865

3000

2730 

3000 

2730

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 3000 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu 300zł, 3x400zł, 5x300zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godzinach: 16:15-20:30

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji