Informacje

Socjoterapia - Nowy Program, Certyfikaty Centrum Profilaktyki Społecznej

ATUTY:

- kierunek prowadzony we współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej-prof. Mariusz Jędrzejko

- zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów,

- wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

 

Zapisz się

REKOMENDACJA:

"W ramach studiów prowadzimy m.in. zajęcia w zakresie terapii dźwiękiem. To połączenie nowoczesnej wiedzy z zakresu fizyki i medycyny z tradycyjną wiedzą i kulturą oraz praktyką leczenia dalekiego wschodu. Studenci poznają możliwości wykorzystania mis i gongów w pracy pedagogicznej m.in. masaż dźwiękiem, relaksacje. Poznają także techniki i metody pracy m.in.: malowanie dziesięcioma palcami, polisensoryczne doświadczanie świata, pracę z chustą animacyjną, tworzenie mandal."

Szymon Godawa

Terapeuta

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), zainteresowani pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Studia prowadzone są zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012r.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, dotyczące pracy z grupą  w zakresie rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki, rozróżniania  ról w grupie, prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę, elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatnie do procesu grupowego. Uczą się także diagnozowania obszarów zaburzeń dzieci i dorosłych oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń, przeprowadzania analizy i diagnozy sytuacji klienta w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowania oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy. Absolwenci studiów będą potrafili organizować sytuacje psychokorekcyjne dla klienta indywidualnego (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

 

WYKŁADOWCY:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

Wśród kadry:

prof. Mariusz Jędrzejko-pedagog, socjolog, doradca rządowego programu zapobiegania agresji przez sport, ekspert ds. narkotyków. Dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Centrum Profilaktyki Społecznej. Kierownik naukowy największego polskiego programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.
mgr Szymon Godawa- psycholog, terapeuta.  Praktyk  prowadzący  warsztaty rozwojowe i szkolenia.

mgr Bartosz Płazak- Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych- rekomendacja PTP, trener biznesu, trener szkół trenerskich, freelancer

dr hab. Małgorzata Janas- Kozik- Specjalista w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ordynator oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, praktyk z zakresu psychologii klinicznej.

 

PROGRAM:

Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii

Pedagogika specjalna

Podstawy prawne funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym

Postawy społeczne wobec osób z  niedostosowaniem społecznym

Zdrowie psychiczne

Psychologiczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną

Warsztat pracy z rodziną

Trening umiejętności wychowawczych

Diagnoza psychopedagogiczna

Proces grupowy

Umiejętności psychoedukacyjne

Rozpoznawanie zachowań uzależnieniowych (uzależnienia chemiczne i behawioralne). Zasady postępowania z osobą uzależnioną- Certyfikacja Centrum Profilaktyki Społecznej

Narkotyki i dopalacze. Mechanizmy działania. Profilaktyka szkolna-Certyfikacja Centrum Profialktyki Społecznej

Pigmalion i Aureola – techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych-Certyfikacja Centrum Profilaktyki Społecznej

Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej

Komunikacja interpersonalna

Trening samoświadomości

Trening asertywności

Trening twórczości

Metodyka powadzenia grup socjoterapeutycznych

Seminarium

Praktyka pedagogiczna

 

 Liczba godzin: 365

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000 

2460

3000 

2700

3000

2700

3000

2700

3000

2865

3000

2730 

3000

2730 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 3000 zł/3 semestry (Czesne płatne w 10 ratach,w dniu zapisu 300zł, 3x400zł, 5x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30


Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji