Informacje

Surdopedagogika

- w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka migowego dla nauczycieli,

- wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,

- możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy,

- przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej.

 

Zapisz się

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 2 800 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu:300zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30Rekomendacja:

„Wiedza i duże doświadczenie osób prowadzących zajęcia na kierunku studiów podyplomowych surdopedagogiki stanowią doskonale źródło wiedzy praktycznej, uzupełniającej przekazywaną na wykładach wiedzę merytoryczną opartą na literaturze przedmiotu”.

Ilona Nitychoruk-Piekarz

Doradca metodyczny pomocy psychologiczno – pedagogicznej i integracji

 

CEL:

 

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Słuchacze zapoznają się  z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, do wykonywania zawodu surdopedagoga. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

dr Sylwia Wrona-  wieloletni specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

mgr Joanna Imielska-Kuś, surdopedagog, wykładowca i egzaminator z zakresu języka migowego.

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz-  surdopedagog, tyflopedagog, doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ATUTY KIERUNKU:

 

- w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka migowego dla nauczycieli,

- wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,

- możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy,

- przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej.

PROGRAM:

 1. Pedagogika specjalna

2. Surdopedagogika

3. Podstawy fonetyki, ortofonii i językoznawstwa

4. Surdopsychologia

5. Surdologopedia

6. Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

7. Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

8. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

9. Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

10. Rewalidacja indywidualna

11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

12. Manualne sposoby usprawniania języka - I stopień języka migowego dla nauczycieli

13. Opieka nad małym dzieckiem z wadą słuchu

14. Seminarium dyplomowe

15. Praktyka pedagogiczna

 Liczba godzin: 350

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2800

2300

2800

2500

2800

2500

2800

2500 

2800

2675 

2800

2550 

2800

2550 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji