Informacje

Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole

- Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL,

- Analiza konkretnych przypadków,

- Możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte.   Wszelkie informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych certyfikatów, dostępne są na stronach http://ecdl.pl

 

Zapisz się

Projekt  Akademia e-Nauczyciela - Zapraszamy

 

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata: 3000zł/3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 6x450zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: wtorek, czwartek w godz. 16:15-20:30


Rekomendacja:

"Rozwijanie kompetencji informatycznych społeczeństwa oraz kształtowanie umiejętności uczenia się w zinformatyzowanym środowisku, stanowi priorytetowe zadanie współczesnej edukacji. WSB wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym systemowi oświaty w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym, umożliwiając nauczycielom uzyskanie kwalifikacji umożliwiających rozwijanie u uczniów kompetencji informatycznych. Nasi studenci zdobywają nowe kwalifikacje w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach komputerowych pod opieką profesjonalnej kadry doświadczonych wykładowców. Dzięki bardzo fachowemu przygotowaniu informatycznemu, studenci mogą przystępować do egzaminów i uzyskiwać specjalistyczne certyfikaty informatyczne."

 

dr Danuta Morańska

Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

CEL:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Informatyka” oraz „Technologia informacyjna” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne,  uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych. Studia umożliwiają przygotowanie do uzyskania certyfikatów ECDL.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są nauczyciele, chcący  zaktualizować wiedzę z zakresu informatyki, a także ci nauczyciele, którzy mają zamiar pełnić funkcję szkolnego koordynatora technologii informacyjnej.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Ogromny postęp i dynamiczny rozwój technologii informacyjnych powoduje konieczność ciągłego poszerzania i zdobywania wiedzy z zakresu informatyki. Zadaniem i obowiązkiem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do bezprblemowego poruszania się w świecie nowoczenych technologii oraz przekazanie wiedzy z zakresu możliwości oferowanych przez oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

       Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dysponuje certyfikowanymi laboratoriami komputerowymi, w których można zdawać egzaminy w ramach certyfikacji ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

 

WYKŁADOWCY:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są m.in. przez kadrę  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ponadto przez egzaminatorów ECDL z  województwa śląskiego.

Wśród kadry:

dr Danuta Morańska- wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

dr Piotr Tkacz- doktor nauk technicznych; zajmuje się e-learningiem (wdrażanie rozwiązań i platform e-learningowych, prowadzenie zajęć); certyfikowany egzaminator ECDL-Core, e-Citizen, e-Guardian. Administrator platformy zdalnego nauczania WSB.

ATUTY KIERUNKU:

- Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL,

- Analiza konkretnych przypadków,

- Możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte.   Wszelkie informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych certyfikatów, dostępne są na stronach http://ecdl.pl

PROGRAM:

 

I. Moduł – TI i multimedia w edukacji:

 1. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w korzystaniu z technologii informatycznych
 2. Podstawy edukacji wspomaganej komputerowo
 3. Komputerowe systemy w edukacji
 4. Innowacyjne metody kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnej
 5. Projektowanie e-lekcji
 6. Elementy e-learningu

II. Informatyka w szkole/ECDL:

 1. Podstawy informatyki
 2. Pakiety biurowe
 3. Systemy operacyjne
 4. Sieci komputerowe
 5. Technologie internetowe
 6. Algorytmika i projektowanie aplikacji
 7. Podstawy programowania
 8. Bazy danych
 9. Techniki multimedialne i grafika komputerowa
 10. Projektowanie i zarządzanie serwisem www
 11. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 12. Szkolna pracownia komputerowa
 13. Metodyka nauczania zajęć komputerowych i informatyki
 14. Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 15. Seminarium dyplomowe
 16. Praktyka pedagogiczna

Liczba godzin: 370

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000

2460

3000

2700

3000 

2700 

3000 

2700 

3000 

2685 

3000 

2730

3000

2730

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji