Informacje

Tyflopedagogika

- udostępnienie słuchaczom nowoczesnej infrastruktury dostosowanej dla osób niewidzących i niedowidzących (elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu, przenośnego urządzenia, odczytującego elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY),

- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych, wyposażonych w programy komputerowe, pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie),

- specjalistyczna literatura dla słuchaczy kierunku, m.in. cyfrowa wersja czasopisma Tyfloświat.

 

Zapisz się

 

 

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 2 800 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz.16:15-20:30Rekomendacja specjalisty:

„W ramach przedmiotu „Orientacja przestrzenna" słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności, związane z orientacją w przestrzeni oraz samodzielnym, bezpiecznym i efektywnym poruszaniem się osób niewidomych i słabowidzących. Zapoznają się z technikami poruszania się z białą laską, psem przewodnikiem oraz widzącym przewodnikiem oraz możliwościami wykorzystywania nowoczesnych urządzeń technicznych w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych".

Grzegorz Rzeszutek

Tyflopedagog, informatyk, doradca zawodowy

Polski Związek Niewidomych

CEL:

 

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.

 

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz-  surdopedagog, tyflopedagog, doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

mgr Katarzyna Pietrusiak- oligofrenopedagog, praktyk- rehabilitant, instruktor w zakresie alfabetu brajla

mgr Grzegorz Rzeszutek- pedagog szkolny, doradca zawodowy, specjalista w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się osób z uszkodzeniem wzroku

ATUTY KIERUNKU:

 

- udostępnienie słuchaczom nowoczesnej infrastruktury dostosowanej dla osób niewidzących i niedowidzących (elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu, przenośnego urządzenia, odczytującego elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY),

- możliwość korzystania z Biblioteki wyposażonej w urządzenia czytające dowolny tekst drukowany w języku polskim i angielskim oraz urządzenie umożliwiające czytanie książek audio z płyt CD lub DVD,

- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych, wyposażonych w programy komputerowe, pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk, zawierające 8 różnych głosów (4 polskie i 4 angielskie),

- możliwość wykorzystywania programu przekształcającego pliki tekstowe w pliki formatu MP3, Daisy umożliwiającego wydruki brajlowskie,

- specjalistyczna literatura dla słuchaczy kierunku, m.in. cyfrowa wersja czasopisma Tyfloświat.

PROGRAM:

 

1. Pedagogika specjalna

2. Tyflopedagogika

3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących

4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

5.Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku

6.Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym

7. Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku

8. Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku

9. Brajlowskie sposoby porozumiewania się

10. Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z uszkodzeniem wzroku

11.Rehabilitacja widzenia

12. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku

13. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

14. Seminarium dyplomowe

15. Praktyka pedagogiczna

 Liczba godzin: 350

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2800

2300

2800

2500

2800

2500

2800

2500 

2800

2675 

2800

2550 

2800

2550 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji