Informacje

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Atuty kierunku:

- w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie emisji głosu,

- zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach,

- możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki Głównej WSB w zakresie literatury pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej (np. gry szkoleniowe, trening kreatywności).

 

Zapisz się

Rekomendacja absolwenta:

„Studiowanie w  Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne jest przyjemne i pożyteczne dla ludzi, którzy chcą doskonalić umiejętności i wiadomości w zakresie pedagogiki. Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny i dostarczają wielu umiejętności. Słuchacz uzyskuje fachową wiedzę i doświadczenie  od profesjonalnych wykładowców. Wiele ćwiczeń wprowadza przyszłego wychowawcę w świat dziecka i pozwala widzieć ten świat jego oczami.  Bardzo pozytywny stosunek wykładowców i pracowników Uczelni  względem słuchaczy sprawiają, że  nawet egzaminy są przyjemnością. Uczelniana atmosfera zachęca do podejmowani kolejnych kierunków studiów i kursów”. 

Milena Gajewczyk
Społeczny Kurator  Sądowy Sądu Rejonowego w Olkuszu

CEL:

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

UCZESTNICY:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadający kwalifikacje pedagogiczne, oraz absolwenci studiów I i II stopnia kierunków pedagogicznych.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Specyfika studiów obejmuje treści stanowiące współczesną koncepcję reformowanej w tym zakresie edukacji. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej. Ułatwiają także założenie własnego przedszkola. Studia umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty.

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

prof. dr hab. Mirosław Kisiel- wykładowca akademicki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność teoria muzyki i pedagogika.

dr Eugenia Rostańska- wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Małgorzata Spendel- psycholog, logopeda. Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach

dr Anna Watoła- wykładowca akademicki, oligofrenopedagog.  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

dr Małgorzata Kitlińska- Król- wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog. 

PROGRAM:

1  Pedagogika wczesnoszkolna

2  Psychologia  rozwoju dziecka

3  Psychologia uczenia się i nauczania

4  Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole

5  Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I – III

6  Podstawy i metodyka edukacji matematycznej w klasach I – III

7  Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I – III

8  Podstawy i metodyka edukacji muzycznej w klasach I - III

9  Podstawy i metodyka edukacji plastycznej

10  Podstawy i metodyka edukacji technicznej w klasach I – III

11  Podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

12  Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

13  Metodyka wychowania przedszkolnego

14  Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

15  Metodyka zajęć muzyczno – ruchowych w przedszkolu

16  Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17  Stymulacja psychoruchowa w rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

18  Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

19  Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu

20  Kultura języka

21  Emisja głosu

22  Seminarium dyplomowe

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 Liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyki pedagogicznej

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3500

2860 

3500

3200 

3500

3200 

3500

3200 

3500

3340 

3500

3180 

3500

3180 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry
Opłata: 3 500 zł/3 semestry (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x350zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/ październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Żywiec, WSB Olkusz, WSB Kraków

Dni uczęszczania: w Dąbrowie Górniczej poniedziałki i wtorki w godzinach: 16:15-20:30


Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji