Informacje

Zarządzanie Placówkami Oświatowymi - nowy program

Nowy program studiów przygotowany we współpracy z ekspertami oświatowymi firmy Vulcan - Zarządzanie oświatą

 

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych TUV Nord Polska,

- Certyfikaty kompetencji  z zakresu: Ewaluacji placówki oświatowej, Arkusza organizacji pracy szkoły, oraz z zakresu Kontroli zarządczej oraz z zarządzania ryzykiem w placówce oświatowej,

- praktyczne warsztaty zakresie kształtowania kompetencji lidera, zarządzania i kierowania, negocjacji,

- wśród wykładowców trenerzy umiejętności interpersonalnych, menedżerowie, pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty, trenerzy firmy Vulcan, TUV Nord Polska.

 

Zapisz się


Projekt  Akademia e-Nauczyciela - Zapraszamy

PARTNERZY KIERUNKU:


Vulcan

 

 

 

Rekomendacja:

„Nauczyciele to awangarda każdego społeczeństwa, a już bezsprzecznie powinni ją stanowić. Kolejne ukończone studia, to nie tylko warunek konieczny aby aspirować do ról kierowniczych w oświacie, to bliższe poznanie uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej jak również poczucie swobody w meandrach prawa i zarządzania w trudnym edukacyjnym resorcie. A ponad wszystko, poczucie się kolejny raz studentem, słuchaczem – bezcenne!”.

Grzegorz Raczek

Dyrektor

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu

 

CEL:

Inwestowanie w naukę to zawsze trafna inwestycja. Obecnie daje się zauważyć szybki rozwój placówek oświatowych, ich specjalizację i dostosowywanie się do no warunków rynkowych. Wymaga to podejmowania racjonalnych decyzji co do oferty i sposobu kształcenia oraz sprawnego i samodzielnego zarządzania.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi. Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających pełnić kierownicze funkcje w oświacie i zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi (między innymi problematyki z zakresu prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz wiedzy o charakterze społecznym i psychologicznym). Ponadto, wiąże się ze zdobyciem kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze kierowniczo-menedżerskim oraz nowych doświadczeń i nawiązaniem kontaktów zawodowych.

WYKŁADOWCY:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących

Wśród kadry:

dr Danuta Elsner- pedagog, menedżer oświaty. Autorka licznych publikacji na temat funkcjonowania oświaty. Ekspert z zakresu kierowania instytucjami oświatowymi

mgr Andrzej Żukowski- Dyrektor Centrum Kształcenia TUV NORD, Certyfikowany auditor, egzaminator w zakresie zarządzania jakością.

mgr Andrzej Rafa - specjalista z zakresu administracji oświatowej, wieloletni praktyk

mgr Grzegorz Raczek - ekspert z zakresu problematyki oświatowej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i teoretycznym z tego zakresu

dr Bożena Marzec - wieloletni pracownik administracji rządowej, ekspert w dziedzinie problematyki oświatowej, wykładowca akademicki

 

PROGRAM

1. Podstawy organizacji i zarządzania
2. Elementy prawa
3. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania
4. Kierowanie instytucjami oświatowymi
5. Finansowanie oświaty
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Komunikacja interpersonalna
8. Problemy negocjacji
9. Marketing usług oświatowych
10.Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru pedagogicznego
11. Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole

12.Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej (certyfikacja kompetencji)

13. Ewaluacja placówki oświatowej (certyfikacja kompetencji)
14. Mediacje w oświacie. Seminarium wymiany doświadczeń.
15. Arkusz organizacyjny pracy szkoły (certyfikacja kompetencji, narzędzie informatyczne)
16. Systemy informatyczne w placówkach oświatowych
17. Technologie internetowe
18. Pozyskiwanie funduszy unijnych w oświacie

19. Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych, w tym mierzenie jakości pracy placówki oświatowej

 

Liczba godzin: 240

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2500

2060 

2500

2200 

2500

2200 

2500

2200 

2500

2390 

2500

2280 

2500

2280 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 2 500 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach, tj. 300 zł w dniu zapisu, 4x400zł, 2x300 zł)
Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30


Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji