Konkurs Fotograficzny UTW Akademii WSB - info, regulamin

K O N K U R S   F O T O G R A F I C Z N Y   "MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY..."

 

 1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj.śląskiego
 2. Konkurs jest przewidziany w trzech kategoriach: 1.architektira polska, 2.przyroda/natura, 3.człowiek
 3. Fotografie /max 2 szt w 1 kategorii / należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną  na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl
 4. Termin nadsyłania prac: 29 luty 2020r.
 5. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kliknij tutaj
 6. Finał konkursu, wernisaż oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. g.12.00 w Akademii WSB

 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Międzypokoleniowy Zawrót Głowy"


 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE:


 1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 2. Konkurs jest organizowany z okazji 25-lecia istnienia Akademii WSB
 3. Celem konkursu jest pokazanie różnorodności ponadpokoleniowej utrwalanej na fotografiach przez słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. Konkurs jest przewidziany w trzech  kategoriach: 1.architektura polska, 2.przyroda/natura, 3.człowiek
 4. Organizator zobowiązuje się zaprezentować nagrodzone i najciekawsze prace na wystawie w siedzibie Akademii WSB i ewentualnych sponsorów .
 5. Wernisaż wystawy połączony z uroczystym rozdaniem nagród odbędzie się w siedzibie Akademii WSB  w dniu  20 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00., ul.Cieplaka 1C 41-300 Dąbrowa Gornicza, Audytorium D

II.      UCZESTNICY:

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego.
 2.  Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii.
 3.  Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie jury.

 

III.      ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line - kliknij tutaj  
 2. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną  na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl w terminie do 29 lutego 2020 r.
 3. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii ( o wyborze kategorii  i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu )  zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm.
 4. Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.
 5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza  fotomontaż, są niedopuszczalne.
 6. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.
 7. W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • numer telefonu
 • tytuł, data i miejsce wykonania fotografii
 • przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu
 • nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem.

 

 

IV.       JURY


 1. Oceny nadesłanych prac  dokona Jury powołane przez organizatora.
 2. Ocena fotografii będzie uwzględniać  ich walory artystyczne, a także jakość i oryginalność.
 3. Jury wybierze prace nagrodzone i zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.
 4. Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia, możliwe są wyróżnienia i nagrody od ewentualnych sponsorów.
 5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
 6. Decyzje jury są ostatecznie.
 7. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
 8. Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni e-mailowo na adres, z którego wysłano fotografie na konkurs oraz zaproszeni na wernisaż wystawy.

 

V.    PRAWA  AUTORSKIE


1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:

 • jest autorem fotografii
 • przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich
 • posiada do niej wszelkie prawa włącznie z zezwoleniem osób na niej przedstawionych do wykorzystania wizerunku tychże osób
 • zezwala organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich zaprezentowanie na zorganizowanych wystawach oraz na stronach internetowych Organizatora i ewentualnych sponsorów, a także na opatrzenie prac imieniem i nazwiskiem autora
 • zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukowanie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac.
 • zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukownie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac.
2. Biorący udział w konkursie z chwilą wyboru ich zdjęć jako nagrodzonych/wyróżnionych udzielają Organiztorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłacznejdo fotografii na polach ekspoloatacji wskazanych cz.V ust. 1 pkt 4 i 5. Strony potwierdza te ustalenia poprzez zawarcie stosownej umowy licencyjnej odpowiadającej powyzszym postanowieniom.
 
3.Biorący udział w konkursie z chwilą wysłania fotografii wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udziału w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, publikowania ich danych podczas wernisazy (wystaw) nagrodzonych prac.

 

VI.     INFORMACJE KOŃCOWE:


W razie potrzeby  informacji dotyczących konkursu udziela:

 

Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 295 93 93

e-mail:   adubiel@wsb.edu.pl

Powrót do: Start » Uniwersytet Trzeciego Wieku » Konkurs Fotograficzny 2021

 

Nasi partnerzy

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji