IV Konkurs Fotograficzny UTW 2021 - zapraszamy do udziału!

Ogłaszamy IV Konkurs Fotograficzny UTW - pt." Cztery Pory Roku"

 

Do udziału zapraszamy wszystkich słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa śląskiego i  w tym roku - nowość - także województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, że to działanie przyczyni się do poznania i wymiany doświadczeń UTW w tych województwach. Tym razem zapraszamy amatorów fotografii do zmierzenia się z tematem "Cztery Pory Roku". Na wasze prace czekamy do 15 marca 2021 r. Jest więc sporo czasu, by zrobić lub w swych zbiorach odszukać najlepsze i najciekawsze fotografie.

IV Konkurs Fotograficzny UTW - najważniejsze informacje

 • Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dabrowie Górniczej
 • Temat "Cztery Pory Roku"
 • Konkurs jest przewidziany w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima.
 • Fotografie /max 2 szt. w 1 kategorii / należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl
 • Termin nadsyłania prac: 15 marca 2021 r.
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kliknij tutaj  
 • Finał konkursu, wernisaż oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r. i o ile będzie to możliwe  w Dąbrowie Górniczej w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1 c.
 • Kontakt: Biuro UTW AWSB tel.32 295 93 93
 

Regulamin IV Konkursu Fotograficznego UTW

 

„ Cztery Pory Roku ”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

2. Celem konkursu jest pokazanie piękna naszej Ojczyzny obserwowanego i utrwalanego na fotografiach przez słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Konkurs jest przewidziany w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima.

3. Organizator zobowiązuje się zaprezentować nagrodzone i najciekawsze prace na wystawie w siedzibie Akademii WSB i ewentualnych sponsorów . Wernisaż wystawy połączony z uroczystym rozdaniem nagród zaplanowany jest w maju 2021 r. O dokładnym terminie wernisażu powiadomimy wszystkich zainteresowanych. O ile sytuacja pozwoli byłoby nam miło gościć Państwa na tej uroczystości w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

 1. UCZESTNICY:

 

 1. Do tegorocznego konkursu zapraszamy również wszystkich słuchaczy UTW z woj. łódzkiego.
 2. W konkursie mogą więc wziąć udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego i woj. łódzkiego.
 3. Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii.
 4. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie jury

 

 1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 

1. Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

konkurs.utw@wsb.edu.pl

 - w terminie do 15 marca 2021 r.

2. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii ( o wyborze kategorii i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu ) zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm.

3. Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora.

4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.

6. W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje:

 

- imię i nazwisko uczestnika

- numer telefonu

- data i miejsce wykonania fotografii

- przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu

- nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem.

 

 1. JURY

 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Ocena fotografii będzie uwzględniać ich walory artystyczne, a także jakość i oryginalność.

3. Jury wybierze prace nagrodzone i zakwalifikowane na pokonkursową wystawę.

4. Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia, możliwe są wyróżnienia i nagrody od ewentualnych sponsorów oraz nagroda od internautów przyznana w konkursie internetowym – zdjęcia będą publikowane na profilu facebook - Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii.

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

6. Decyzje jury są ostatecznie.

7. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

8. Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni
e-mailowo na adres, z którego wysłano fotografie na konkurs oraz zaproszeni na wernisaż wystawy.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:

- jest autorem fotografii,

- przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich,

- posiada do niej wszelkie prawa włącznie z zezwoleniem osób na niej przedstawionych do wykorzystania wizerunku tychże osób,

- zezwala organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich zaprezentowanie na zorganizowanych wystawach oraz na stronach internetowych Organizatora i ewentualnych sponsorów, a także na opatrzenie prac imieniem i nazwiskiem autora,

- zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukowanie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac.

 

2. Biorący udział w konkursie z chwilą wyboru ich zdjęć jako nagrodzonych udzielają organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej do fotografii na polach eksploatacji wskazanych cz. V ust. 1 pkt 4 i 5. Strony potwierdzą te ustalenia poprzez zawarcie stosownej umowy licencyjnej odpowiadającej powyższym postanowieniom.

3. Biorący udział w konkursie z chwilą wysłania fotografii wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udziału w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, publikowania ich danych podczas wernisaży (wystaw) nagrodzonych prac.

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

 

W razie potrzeby informacji dotyczących konkursu udziela:

Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 2959393

e-mail: adubiel@wsb.edu.pl

 

Powrót do: Start » Uniwersytet Trzeciego Wieku » Konkurs Fotograficzny 2021

 

Nasi partnerzy

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji