Grecja - informacje o planowanym wyjeździe

Szanowni Państwo, przekazujemy poniżej informacje od Biura Podróży Wakacje Szavel Travel odnośnie zaplanowanego na przełom sierpnia i września 2020 r. wyjazdu słuchaczy UTW Akademii WSB do Grecji razem z w/w Biurem Podróży z Łodzi. Z powodu obecnej sytuacji pandemii Covid -19 pojawiają się pytania o prawdopodobieństwo odbycia się tej wycieczki.

 

Zamieszczamy poniżej stanowisko Biura Podróży Szavel Travel oraz tryb postępowania w przypadku rezygnacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem oraz poinformowanie Biura UTW Akademii WSB o Państwa decyzji w sprawie wyjazdu.

 

Stanowisko Biura Podróży Szavel Travel oraz tryb postępowania w przypadku rezygnacji z wyjazdu do Grecji.

 

1. Buro Podróży Szavel Travel planuje rozpocząć regularny sezon końcem czerwca 2020 r. Anulowany został tylko maj i czerwiec 2020 r. Większość klientów udało się przenieść na inne, późniejsze terminy. Do końca sierpnia/września 2020 jest jeszcze czas odległy i wiele jeszcze może się zmienić w naszym kraju. Jako Biuro Podróży mamy nadzieję, że wszystko powoli będzie wracać do normy. Szczęśliwie Grecja jest kraje,m z którym koronawirus obszedł się łagodnie, a w rejonie do którego jedziemy nie ma w ogóle zachorowań. Informacje o tym jak Grecy wracają do funkcjonowania (na czym się opieramy) pochodzą z oficjalnej  strony greckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo chyba lepszego źródła nie ma.

 

2. W przypadku zwrotu zaliczki  z inicjatywy klienta pomniejszamy ją o 100,00 zł zgodnie z Warunkami Uczestnictwa dołaczonymi do umowy (tj.Osoba, która rezygnuje na 40 dni prze wyjazdem - pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości - 100 zł )  Nie ma zakazu wyjazdów, ani innych prawnych wykluczających wyjazd powodów w tym terminie - stąd potrącenie, traktujemy to jako rezygnację, do której każdy ma prawo. Jeżeli wyjazd zostanie odwołany przez nas - Biuro Podróży (np. okaże się, że się nie da wyjechać/wjechać do Grecji) wówczas zwrócimy całość - tak stanowi prawo / ustawa o tarczy antykryzysowej./

 

3. Osoba, która chce zrezygnować z wyjazdu do Grecji powinna:


a.  napisać z pismo z rezygnacją i prośbą o zwrot zaliczki, z informacją z jakiego miasta był planowany wyjazd i w jakim terminie, podaniem nr konta do zwrotu zaliczki, przesłać pismo listem poleconym na adres Biura Podróży za potwierdzeniem odbioru. Adres: Wakacje Szavel Travel ul.Moniuszki 6, 90 -111 Łódź 

 

b. Od momentu wpłynięcia pisma z rezygnacją i prośbą o zwrot zaliczki - Biuro Podróży ma 14 dni plus 180 dni na zwrot - zgodnie z nową ustawą - o tarczy antykryzysowej.

 

4. I najważniejsze, ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE, z którego skorzystała część naszych klientów. VAUCHER  -wystawiony przez nas o wysokości wpłaconej zaliczki do wykorzystania w dowolnym, uzgodnionym z nami terminie w tym i przyszłym sezonie. VAUCHER zawiera dodatkowo bonus wysokości 100 zł, czyli wartość vouchera jest o 100 zł wyższa niż wysokość zaliczki i dodatkowo można go również przekazać osobie trzeciej oczywiście informując o tymBiuro Podróży. To rozwiązanie jest o tyle korzystne, że osoba nie rezygnuje i nie traci tych 100 zł, o których mowa w Warunkach Uczestnictwa, a ma zapewnione miejsce wypoczynku w dogodnym dla siebie terminie do końca października 2021 roku.

 

Jako Biuro podróży mamy wielką nadzieję, że nasz wspólny wyjazd będzie możliwy w tym lub innym terminie.

 

 

Wakacje Szavel Travel

adres: ul. Moniuszki 6, 90-111 Łódź

e-mail: szaveltravel@op.pl strona: www.szaveltravel.com

tel. Maciej Szawel: +48 606 33 22 12 (Polska), +30 699 30 22 506 (Grecja); Biuro +48 666 90 80 88

 

 

 

 

Ustawy, które regulują dziś postępowanie w turystyce:   


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z poźn. zm.

 

 

Art. 15k [Turystyka, vouchery] 123)

1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

 

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Art. 47 [Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej]

 

4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Powrót do: Start » Uniwersytet Trzeciego Wieku » Aktualności

 

Nasi partnerzy

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji