Konferencja - Zagłębie Seniora - Komunikat organizacyjny

Już jutro spotykamy się na Konferencji Zagłębie Seniora, której celem jest promocja szeroko rozumianej aktywności wśród Seniorów, a realizaowana jest w ramach projektu Zagłębie Aktywnego Seniora przez Stowarzyszenie MuzaDei przy współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB.

 

Data: 22.09.

Miejsce: Audytorium Maximum/Akademia WSB

Otwarcie recepcji. godz. 9.00

Rozpoczęcie konferencji: 9.45

Parking: Parking Akadmii WSB ul.Konopnicka

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się i stosowanie do zasad bezpieczeństwa, które zamieszczamy poniżej.

Zasady bezpieczeństwa podczas wykładów, warsztatów i  konferencji UTW Akademii WSB

 

  1. Na zajęcia/warsztaty/konferencje UTW AWSB zapraszamy osoby, u których obecnie nie występują takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy; nie są objęte nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid -19 oraz wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników. 
  2. Na teren Akademii WSB można wejść tylko i wyłącznie z osłoniętą twarzą /maseczka, przyłbica/; przy wejściu zostanie zmierzona temperatura ciała i będzie konieczność zdezynfekowania rąk.
  3. Przed zajęciami obecne osoby zostaną poproszone o podpisanie listy obecności i oświadczenia Covid-19.
  4. Podczas poruszania się po Akademii WSB oraz przerw należy mieć osłoniętą twarz i zachowywać odległość min. 1,5 m. od kolejnej osoby. Zaleca się także nie podawanie dłoni podczas powitania, korzystanie z płynów do dezynfekcji dłoni dostępnych w Akademii WSB.
  5. Ruchem podczas zajęć UTW AWSB będą kierować oznaczeni pracownicy  Akademii WSB, należy się stosować do ich poleceń.
  6. Na sali wykładowej jednocześnie będzie mogło przebywać do 120 osób; osoby będą rozmieszczone w odległości 1,5 m od siebie.
  7. W razie zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów /pkt.1/ po zajęciach, konferencji, warsztatach lub otrzymania potwierdzonego pozytywnego wyniku Covid-19 -  należy poinformować o tym Koordynatora UTW AWSB tel. 32 295 93 93.
  8. Osoby, które nie będą stosować się do w/w zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Akademii WSB.

 

Biuro UTW Akademii WSB

tel. 32 295 93 93

Powrót do: Start » Uniwersytet Trzeciego Wieku » Aktualności

 

Nasi partnerzy

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji