Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

Zajęcia w Cieszynie. Ponad 10 lat doświadczenia w kształceniu specjalistów zajmujących się spektrum autyzmu

Autyzm

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok

CEL

Szczegółowy program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:

o   autyzmem

o   zespołem Aspergera

o   zespołem Reta

o   dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi

o   zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

o   innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.

UCZESTNICY

Absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, absolwenci szkól wyższych medycznych, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

słuchacze studiów:

Ø  posiadają wiedzę o rozwoju oraz znają podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,

Ø  znają przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami  rozwoju,

Ø  potrafią dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia,

Ø  potrafią opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,

Ø  uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

ATUTY KIERUNKU

 • najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
 • konstruowanie diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • przygotowanie słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 •  studia kształtują u słuchaczy umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • zapoznanie uczestników z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 •  kształtowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

W PROGRAMIE m.in.

 1. Psychologia rozwoju - podstawy teoretyczne rozwoju dzieci i młodzieży, główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki dzieci i młodzieży
 2. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 3. Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokorekcja, rewalidacja dzieci przedszkolnych  i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 4. Zespól Aspergera - diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja
 5. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 6. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 7. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej
 8. Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 9. Metody stymulacji rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 10. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ora programu rewalidacji
 11. Seminarium

 Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 Liczba godzin:360+80 godzin praktyk

 

Więcej na stronie WWW

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Kwalifikacyjne studia oświatowe

 

Nasi partnerzy