Informacje

 

Gala wręcznie dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia

12 czerwca 1015 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I stopnia kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz II stopnia kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W roku akademickim 2014/2015 na wniosek promotorów i recenzentów Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wyróżniła autorów prac dyplomowych oraz absolwentów, którzy w toku studiów uzyskali najwyższą średnią ocen. Podwójne wyróżnienia - i za pracę dyplomową i za wysoką średnią odebrały 3 absolwentki:

 • Pani mgr Joanna Sikora – Praca pt. „Analiza i ocena systemu wynagrodzeń na przykładzie jednostki budżetowej w Cieszynie",
 • Pani mgr Sabina Macura – Praca pt. „Czynniki kształtujące rozwój karier zawodowych kobiet w świetle badań własnych",
 • Pani mgr Edyta Guznar – Praca pt. „System automatyki i wizualizacji bloku energetycznego oraz system ciągłe kontroli emisji spalin jako narzędzia sterowania i monitoringu wytwarzania energetyki cieplnej i elektrycznej na przykładzie procesu realizowanego w Energetyce Cieszyńskie Sp. z o.o."

Pani Joanna Sikora otrzymała również od Pana Wojciecha Tatki – właściciela największego portalu na śląsku cieszyńskim OX oraz prezesa firmy Optimal nagrodę rzeczową dla najlepszego absolwenta Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu. Pani Sabina Macura otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Partnera Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Członka Rady Ekspertów – Prezesa LAKMA SAT. Natomiast Pani Edyta Guznar otrzymała od Prezesa LAKMA SAT dwutygodniowy, płatny staż.

 

Absolwenci, którzy uzyskali wyróżnienie za najwyższą średnią to:

 • Pan inż. Bogdan Kurtyka absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,8
 • Pani inż. Agnieszka Lukoszek absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,77
 • Pani inż. Anna Kawecka absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,69
 • Pani inż. Magdalena Łomozik absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,55
 • Pani inż. Kornelia Mierzwa absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,54
 • Pan inż. Robert Huptyś absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią4,51
 • Pani inż. Marta Borowiecka-Wantulok absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za średnią 4,48

Absolwenci wyróżnieni za najlepsze prace dyplomowe:

 • Pani mgr Alicja Cichocka za pracę pt. „Opracowanie modelu optymalnego doboru kadr w przedsiębiorstwie  Rod-Druk" napisaną pod kierunkiem dra Zbigniewa Zontka na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Pan inż. Bogusław Adamowicz za pracę pt. „Projekt poprawy warunków pracy na podstawie analizy porównawczej zagrożeń na przykładzie stanowiska pracy przedstawiciela handlowego różnych branż" napisaną pod kierunkiem dra Marka Niemca na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Pan inż. Andrzej Biegun za pracę pt. „Dostosowanie drogowego transportu materiałów niebezpiecznych  do obowiązujących przepisów" napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Dariusza Plinty na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Pani inż. Lucie Łabudek za pracę pt. „Ocena ryzyka zawodowego w oddziale szybowym na stanowisku rewidenta urządzeń wyciągowych" napisaną pod kierunkiem dra inż. Ignacego Józkowicza na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Pani inż. Ewa Pitera za pracę pt. „Przyczyny i skutki wypadków przy pracy w budownictwie na wybranych przykładach i ich oddziaływanie na świadomość pracodawców i pracowników" napisaną pod kierunkiem dra inż. Ignacego Józkowicza na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Pan inż. Marcin Sztwiertnia za pracę pt. „Projekt połączenia dwóch lokalizacji firmy znajdujących się w rożnych miejscowościach przy wykorzystaniu łącza światłowodowego" napisaną pod kierunkiem dra inż. Aleksandra Górnego na kierunku Informatyka.

Rektor WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich dr Marcin Lis gratulował wszystkim absolwentom uzyskania dyplomów, wysokich ocen oraz wyróżnionych prac dyplomowych. Gratuluję Wam kompetencji, umiejętności i wiedzy - mówił podczas Gali. To trzy elementypotrzebne Wam na rynku pracy. Chciałbym abyśmy dalej tworzyli społeczność akademicką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - podkreślał dr Marcin Lis - zapraszając tym samym do kontynuowania nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji