Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

System antyplagiatowy w WSB - informacja

 

System antyplagiatowy w WSB!

 

W roku akademickim 2009/2010 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej wprowadzono procedurę antyplagiatową. Podstawą procedury jest internetowy system antyplagiatowy Plagiat.pl. Celem procedury antyplagiatowej jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej.

System Plagiat.pl jest programem komputerowym służącym do porównywania dokumentów tekstowych. Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym polega na identyfikacji w jej treści zapożyczeń z innych tekstów. Praca porównywana jest z tekstami znajdującymi się w bazie systemu (pracami wprowadzonymi przez WSB, pracami z baz innych uczelni) oraz z zasobami Internetu.

System antyplagiatowy stosowany w Uczelni obsługują upoważnieni pracownicy dziekanatów i promotorzy.

W wyniku działania systemu powstają tzw. „Raporty podobieństwa", zawierające następujące informacje:

- współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część testowanego tekstu jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się bazie danych i Internecie,

- listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów identyczne z testowanym tekstem,

- tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z fragmentami tekstów z bazy danych i Internetu

 

Jeżeli:

- współczynnik podobieństwa 1 (frazy odnalezione w innych dokumentach) kształtuje się w przedziale od 0% do 40% oraz

- współczynnik podobieństwa 2 (dla limitu 25 słów) kształtuje się w przedziale od 0% do 5%

oraz

- system nie wykrył w pracy fragmentów tekstu dłuższych niż 50 słów jako identycznych

z innymi tekstami,

praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony.

Jeżeli:

- współczynnik podobieństwa 1 przekracza 40% i/lub

- współczynnik prawdopodobieństwa 2 przekracza 5% i/lub

- system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów jako identyczne z innymi

tekstami,

decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje promotor.

  • W przypadku gdy, po zapoznaniu się z raportem, promotor uzna, iż zapożyczenia wykryte w pracy nie noszą znamion plagiatu, praca może zostać dopuszczona do obrony. Promotor składa w dziekanacie pisemne oświadczenie w tej sprawie.

  • W przypadku, gdy praca charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami podobieństwa, ale nie nosi znamion plagiatu (np. zawiera dużo poprawnie oznaczonych cytatów) promotor może podjąć decyzję o skierowaniu pracy do poprawy.

  • W przypadku, gdy promotor stwierdzi, iż praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia i nosi znamiona plagiatu, kieruje pisemną opinię w tej sprawie do Dziekana, celem podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania. Po zapoznaniu się z opinią promotora, Dziekan może skierować pracę do poprawy lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu pracy do obrony i wystąpieniu do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy, który próbował popełnić plagiat.

 

 

Powrót do: Start » Biblioteka Akademicka Akademii WSB im. prof. Jerzego Altkorna

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji