Informacja wstępna

 

Studencie

 

Oto kilka najważniejszych informacji z perspektywy zakończenia ostatniego semestru studiów i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

 

1. Zaliczenie semestru

Zaliczenie semestru oznacza uzyskanie wpisów ze wszystkich zajęć, w tym seminarium dyplomowego. Ocena z seminarium dyplomowego jest dowodem, że promotor przyjął do obrony pracę dyplomową.

Co zrobić gdy nie student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?

W takiej sytuacji należy w terminie złożenia indeksu złożyć podanie do dziekana o przedłużenie sesji, które pozwala wydłużyć termin zaliczeń.

W przypadku semestru zimowego - przedłużenie sesji trwa do 18 marca.

W przypadku semestru letniego - przedłużenie trwa do 25 września.

 

Po uzyskaniu zaliczeń student składa pracę dyplomową i broni ją w drugim terminie.

 

Co zrobić gdy student ma wszystkie zaliczenia z wyjątkiem seminarium?

W takiej sytuacji student musi w terminie oddania indeksu złożyć podanie o przesunięcie terminu składania pracy.

W przypadku semestru zimowego - przesunięcie maksymalnie trwa do 30 czerwca.

W przypadku semestru letniego - przedłużenie maksymalnie trwa do 30 stycznia.

 

Wzór podania dostępny jest w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie. Podanie powinno być w momencie jego składania podpisane przez promotora. Następnie jest rozpatrywane przez dziekana.

 

Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego gdyż do momentu złożenia pracy dyplomowej student jest wciąż na ostatnim semestrze studiów. Oddanie pracy dyplomowej do obrony przerywa obowiązek dokonywania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie.

 

2. Proces dyplomowania

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi ścieżkę postępowania w procesie oddawania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. (dokumenty dostępne w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie)

 

  1. zasady składania pracy dyplomowej

  2. regulamin dyplomowania (opis procesu dyplomowania, przebieg egzaminu dyplomowego, załączniki zawierające standardy pisania pracy dyplomowej)

  3. standardy pisania pracy dyplomowej

  4. opis procedury antyplagiatowej

  5. egzamin dyplomowy ( wyciąg z Regulaminu Studiów)

  6. potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów (wraz z kartą osiągnięć studenta)

  7. oświadczenie do pracy (oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej)

  8. podanie o przesunięcie terminu składania pracy (wzór do pobrania)

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru http://www.wsb.edu.pl/uczelnia.php?dla_studentow/Pracownicy

lub Prodziekanem http://www.wsb.edu.pl/uczelnia.php?dla_studentow/dziek_pro

 

 

Powrót do: Start » Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa - teoria a praktyka

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji