Informacje

Wycena Nieruchomości

ATUTY KIERUNKU:

- zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych oraz metod i technik szacowania nieruchomości w oparciu o wybrane przykłady,

- wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.

 

Zapisz się

Rekomendacja:

„Zawód rzeczoznawcy majątkowego to bardzo rozległa, interdyscyplinarna wiedza z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki nieruchomościami i budownictwa. W ramach kierunku Wycena Nieruchomości mogłem w praktyczny sposób tworzyć własne operaty szacunkowe, poznać odpowiednie metody i techniki szacowania nieruchomościami. Profesjonalna kadra rzeczoznawców majątkowych- praktyków chętnie odpowiadała na wszelkie pytania  i w jasny oraz logiczny sposób przekazywała wiedzę  w oparciu o rzeczywiste przykłady.” 

Krzysztof Lisiecki

Właściciel Nouman Nieruchomości

Absolwent studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości,

Zarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.

 

CEL:

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa i gospodarki nieruchomościami. Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do zdania przed Państwową Komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów jest zgodny z minimum programowym dla studium podyplomowego w zakresie Wyceny nieruchomości- zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. 

UCZESTNICY:

Studia kierowane są do osób pragnących zostać rzeczoznawcami w zakresie wyceny nieruchomości. Przede wszystkim adresowane są do osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, m.in. pracowników instytucji samorządowych, pracowników banków, konsultantów, doradców inwestycyjnych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów, administratorów budynków, jak również pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.Studia łączą wiedzę teoretyczną z praktyką oraz przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw. Studia mogą być także szansą dla osób, które chcą zdobyć nowy i przyszłościowy zawód.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Studia służą przekazaniu słuchaczom konkretnej i koniecznej wiedzy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Łączą wiedzę teoretyczną z praktyką oraz przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw.

 

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz

licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami, jak również członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych.

 

Wśród kadry:

mgr Zenon Marczuk- członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, specjalista w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 inż. Henryk Hajdasz- praktyk z ponad 50 letnim doświadczeniem w zakresie wyceny nieruchomości

dr inż. Jan Konowalczuk-  Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej- podkomisji ds. szacowania nieruchomości, Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni praktyk i dydaktyk w zakresie wyceny nieruchomości, tworzenia operatów szacunkowych  

 

PROGRAM OGÓLNY:

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa - 84 h

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej - 44 h

3. Podstawy wiedzy technicznej - 30 h

4. Rzeczoznawca majątkowy - 8h

5. Wycena nieruchomości - 96 h

6. Umiejętności interdyscyplinarne - 16 h

7. Seminarium - 10 h

Studi kończą się pracą końcową bez jej obrony.

 

Liczba godzin: 288

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3700

3020

3700 

3400

3700 

3400

3700 

3400

3700

3530 

3500 

3360 

3700

3360

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

 Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 3 700zł/rok (Czesne płatne w 7  ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x550zł, 1x600 zł, 3x650zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: marzec 2014/ październik

Zajęcia w: WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co drugi tydzień w godz.8:00-14:35)

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji