Specjalność

POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  • zasad i praktyk działania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
  • obowiązków, praw i odpowiedzialności policjanta oraz innych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w tym odnoszących się do sytuacji kryzysowych,
  • zasad prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • praw człowieka i środków ochrony tych praw,
  • zasad ruchu drogowego i uprawnień służb publicznych w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

  Specjalność Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego dedykowana jest osobom, które w szczególności wiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji. Unikalny program studiów, prowadzony we współpracy i pod nadzorem Komendy Głównej Policji daje gwarancję, że realizowane treści pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę niezbędną do pełnienia służby w tej formacji.

 • Uczymy praktycznie

  W Akademii WSB kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton of Security, którego celem są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 • Program specjalności

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • kryminalistyka,
  • wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • uprawnienia wybranych służb publicznych,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • prawa człowieka oraz etyka w administracji publicznej,
  • stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego,
  • część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń,
  • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
  • podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez służby publiczne.
 • Rekomendacje

  Cieszę się, że ten kierunek od kilku lat tak prężnie rozwija się w Akademii WSB, bo uczy maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych. To nie tylko nauka i książki, ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych form, pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działającemu w ramach uczelni naprawdę świetny poziom kształcenia.

  gen. dr Roman Polko
  generał dywizji Wojska Polskiego, dwukrotny dowódca Jednostki GROM, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją

   

  Od zawsze interesowałam się kryminalistyką i rozważałam pracę w służbach mundurowych. Jako studentka kryminalistyki poznaję metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości i identyfikacji zachowań przestępczych. W ramach zajęć przewidziano także wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii czy badań z użyciem poligrafu.

  Jagoda Nocoń
  studentka na kierunku bezpieczeństwo narodowe 
   

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji