Kierunek

AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Działania sprzedażowe, a także efektywna komunikacja z klientami to dwa kluczowe aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji. Wymagają one fachowej i rzetelnej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy, także znajomości branży i świata biznesu oraz właściwych metod i narzędzi pracy. Praca z klientami i sprzedażą wymaga od osób zajmujących się tymi obszarami  ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności, stałego rozwoju i edukacji.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zostaną zapoznani także z różnorodnymi technikami i sposobami postępowania z trudnym klientem. Absolwenci będą również przygotowani do profesjonalnej prezentacji produktów i usług oraz poznają współczesne kanały pozyskiwania bazy klientów, która jest podstawą w efektywnej sprzedaży.

Wykładowcy kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży ONLINE są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu oraz merchandisingu. Wszyscy są wykładowcami wyższych uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej. Trenerzy i wykładowcy są wieloletnimi praktykami, pracowali w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzali zespołami pracowników, zdobywając ogromne doświadczenie, którym dzisiaj dzielą się z innymi.

Studia adresowane są przede wszystkim do: specjalistów  ds. sprzedaży, pracowników działów marketingu i sprzedaży, osób zajmujących się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży, menedżerów sprzedaży, dyrektorów handlowych, opiekunów klienta, przedstawicieli handlowych, doradców handlowych, team liderów, właścicieli firm handlowych, właścicieli firm produkcyjnych, właścicieli firm usługowych.

 • Atuty

  • Partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów
  • Połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż.
  • Zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.
  • Warsztat efektywnej obsługi klienta.
  • Opracowywanie strategii/celów sprzedaży.
  • Metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie.
  • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.
 • Program

  „Nowoczesne trendy w sprzedaży”

  1. Wprowadzenie do meritum Akademii Menedżera Sprzedaży. Mowa Motywacyjna Kapitana Polskiej Reprezentacji AMP Futbol, Przemysława Świercza
  2. Struktura i funkcjonowanie rynku 
   • Uwarunkowania sprzedaży
   • Analiza sytuacji ekonomicznej
   • Rozwój rynku produktów i usług
  3. Podstawy Sprzedaży 3.0
   • Analiza strategii sprzedażowych w XX i XXI wieku. 
   • Powstanie nowego podejścia do sprzedaży i promocji
   • Marketing 3.0
   • Sprzedaż 3.0
  4. Badanie potrzeb klienta
   • Dlaczego warto badać potrzeby klienta?
   • Metody badania potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego preferencji
   • Przekładanie wyników badań na sukces biznesowy
   • Warsztaty

  „Efektywne techniki sprzedaży”
  Komunikacja w sprzedaży 

  1. Techniki sprzedaży 
   • Spójność w sprzedaży – jedność tego co mówię, myślę i robię
   • Motywy zakupowe
   • Kroki sprzedaży 7 Z
   • Kanapka cenowa – masowanie ceny
  2. Efektywna komunikacja z klientem
   • Wzmacniaczy i osłabiacze językowe
   • Transformacje językowe
   • SPIN – metody zadawania pytań w procesie sprzedaży
   • Challenger sale – sprzedaż prowokatywna, nauczanie komercyjne
   • Sprzedaż przez pytania
   • Prezentowanie produktów językiem korzyści 

  „Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców”

  1. Zarządzanie zespołami handlowymi
   • Budowanie zespołu sprzedażowego
   • Rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych
   • Zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży
   • Wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym
  2. Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne
   • Metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych
   • Regulaminy pracy, zasady pracy
   • Systemy oceny pracowników
   • Nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne
   • Warsztaty w tworzeniu regulaminu motywacyjnego dla handlowców / sprzedawców
  3. Rekrutacja pracowników jako pierwsze ogniwo w procesie sprzedażowym
   • Określenie liczebności zespołu
   • Nowoczesne wsparcie rekrutacji
   • Sposoby rekrutowania
   • Prawne formy zatrudniania handlowców / sprzedawców
   • Dostosowanie ludzi do procesu

  „Organizacja sprzedaży”

  1. Zarządzanie strategiczne sprzedażą
   • Prognoza popytu i sprzedaży – planowanie długofalowe
   • Założenia strategii sprzedaży – określenie celów sprzedażowych (krótko- i długoterminowych) firmy
   • Warsztaty – tworzenie prognoz sprzedaży na kolejny rok
  2. Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja
   • Badanie i analiza rynku
   • Przyjmowanie (warunkowanie) założeń sprzedażowych
   • Tworzenie budżetu, jego realizacja i kontrola
   • Warsztaty – przygotowanie planu budżetu na kolejny rok
  3. Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników
   • Okresy / terminy tworzenia planów sprzedażowych i ich weryfikacja
   • Proces kontroli realizacji planów
   • Narzędzia wykorzystywane w nadzorowaniu procesu sprzedażowego – CRM i inne platformy do zarządzania sprzedażą.

  „Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku”

  1. Efektywne zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji
   • Analiza i badanie efektywności dostępnych kanałów dystrybucji
   • Zarządzanie kanałami dystrybucji – kontrola opłacalności sprzedaży
   • Wspieranie zewnętrznych kanałów dystrybucji – budowanie sieci dystrybucji
  2. Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży
   • Promocje sezonowe i pozasezonowe
   • Sprzedaż wiązana lub kaskadowa – cross selling, up-selling, front-end, back-end
   • Systemy lojalnościowe, karty stałego klienta
   • Warsztaty – aktywizacja sprzedaży przez zwiększanie wartości zakupowej klienta
  3. Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – Dystrybucja informacji o produkcie w Internecie
   • Komunikacja internetowa
   • Promocja produktów w Internecie
   • Sprzedaż internetowa
   • Sprzedaż telefoniczna
   • Kontakty powitalne
   • Telefony okazjonalne

  „Rola neuronauki w procesie sprzedażowym”

  • Co to jest neuronauka i jej rola w sprzedaży i zarządzaniu – wprowadzenie;
  • Zarządzanie emocjami z poziomu naszego mózgu – jak działać racjonalnie i czy zawsze warto;
  • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o neuronaukę;
  • Motywacja i kreatywność z poziomu mózgu, a efektywność handlowca;
  • Szablony myślowe i zalety ich tworzenia dla efektywnego działania;
  • Wielozadaniowość – mit czy hit?   
  • Mataprogramy – klucz do decyzyjności klientów
  • Od problemu / do celu
  • Podobieństwa / różnice
  • Ogół / szczegół 

  „Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem”

  1. Zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów
   • Typy osobowości handlowców i strategie ich sprzedaży
   • Typy osobowości klientów i strategie kupowania
   • Discovery Insights lub Facet 5 – testy osobowości zawodowej pracowników i dostosowanie się do osobowości klienta w procesie sprzedaży
  2. Teoria i praktyka coachingu
   • Definiowanie coachingu
   • Rodzaje coachingu
   • Cel procesu coachingowego
   • Struktura procesu coachingowego
   • Struktura sesji coachingowej
  3. Menedżer jako Coach – osobowość i trening
   • Świadomość coacha w relacji
   • Kształtowanie coachingu w zależności od osoby coachowanej
   • Umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania podwładnych
   • Towarzyszenie pracownikowi podczas rzeczywistych sytuacji zawodowych, poznawanie jego sposobów działania i radzenia sobie z problemami
   • Obserwacja pracownika w relacjach ze współpracownikami i zespołem
   • Udzielanie informacji zwrotnych, pomoc w uświadomieniu pracownikowi wpływu, jaki wywiera na otoczenie
  4. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej
   • Wdrażanie coachingu w organizacjach
   • Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
   • Coaching zespołu
  5. Warsztat coachingowy

  „Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne”

  1. „Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu
   • Przygotowania wizyty handlowej – cel wizyty i materiały,
   • Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)
   • Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)
  2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży
   • Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji
   • Struktura prezentacji
   • Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji
  3. Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty
   • 8 zasad efektywnej prezentacji
   • Inspirowanie zamiast prezentowania
   • Praca z obrazami
   • Praca na emocjach klienta
  4. Warsztaty prezentacyjne – analiza materiału video
   • Wystąpienia przed kamerą
   • Feed back
   • Analiza wystąpienia
   • Poprawa prezentacji i ponowne wystąpienie

  „Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży”

  1. Zachowanie podczas negocjacji
   • Argumentacja czy negocjacja?
   • Dostosowanie się do klienta
   • Przejmowanie prowadzenia w negocjacjach
  2. Lingwistyka perswazyjna
   • Słowa klucze
   • Dostosowanie do klienta
   • Asertywność w komunikacji
  3. Negocjacje/Manipulacje
   • Techniki negocjacyjne
   • Przygotowanie do negocjacji
   • BATNA
  4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
   • Techniki utylizacji obiekcji klienta
   • Rozmowy z trudnymi klientami

  "Identyfikacja okazji rynkowych oraz kreowanie nowych produktów z punktu widzenia pracownika sprzedaży"

  1. Okazja rynkowa
  • Rysomyślenie, kreatywny język komunikacji.
  • MindMapping jako narzędzie do zbierania, grupowania i analizy danych.
  • Persony – alternatywa dla algorytmów tworzących grupy sprzedażowe.
  • Kapelusze de Bono – zmiana sposobu postrzegania zagadnień
  • Modelowanie 5W1H – najprostszy sposób precyzowania celów 
  • Kanwa wartości – holistyczne spojrzenie na przedsięwzięcie
  • User Story – historyjki użytkownika jako narzędzie gromadzące informacje od klientów
  • 5 Why – pogłębiona analiza przyczynowo - skutkowa
  • Diagram Ishikawy – identyfikacja przyczyn
  • Design Thinking – myślenie produktowe

  2. Projekty – główne pojęcia i metody działania

  • Przegląd definicji
  • Obszary wiedzy i działań projektowych
  • Krótka historia
  • Wybór metodyki

  3.      Projekty klasyczne

  • Potrójne ograniczenie
  • Fazy projektu i kamienie milowe
  • Zespół projektowy
  • Struktura podziału pracy
  • Krótki przegląd PRINCE2
  • Krótki przegląd PMBOK

  4.      Projekty zwinne

  • SCRUM ogólne zasady i metody
  • Product Owner i Product Backlog
  • SCRUM Master
  • Projekty hybrydowe
  • Rola i zadania pracownika sprzedaży w projektach

  Liczba godzin: 180

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać wykształcenie wyższe
  • Czas trwania: 2 semestry 
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem zaliczającym studia

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Jakub Lewandowski

  Wykładowca Akademii WSB. Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

  Więcej

  dr Tomasz Grzelak

  Trener, Manager, Certyfikowany Trener NeuroColor Profiles. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzaniem zespołami, psychologii sprzedaży, przywództwa, motywacji. Propagator szkoleń opartych na dowodach (EBT) i doświadczeniu. Jeden z nielicznych certyfikowanych trenerów NeuroColor Profiles w Polsce, teście bazującym nie tylko na wiedzy z zakresu psychologii, ale także aspektach biologicznych. Pasjonuje go neuronauka i wykorzystanie wiedzy o mózgu w biznesie.

  Więcej

  Wojciech Ożga

  Ponad 32 lata doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń, stanowi jego potencjał merytoryczny. Praktyk zarządzania projektami.

  Wspiera różne organizacje w doskonaleniu ich pracowników. Współpracuje z kilkoma uczelniami, na których pełni rolę opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów Zarządzania Projektami. Jest wykładowcą na studiach MBA, Zarządzanie Projektami, Agile, HR Manager.

  Wieloletni członek Project Managment Institute oraz International Project Management Association.

   

   

   

  Więcej

  Cyprian Jędrkowiak

  Certyfikowany Coach biznesowy ICC, Certyfikowany Teamcoach – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Akredytowany Konsultant Harrison Assessments oraz MindSonar MetaProfiles, Certyfikowany Assessor AC/DC, Absolwent Studiów podyplomowych - Przygotowanie Pedagogiczne  - Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego.

  Realizuje szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym, coaching menedżerski, zaawansowana komunikacja menedżerska, efektywna sprzedaż, negocjacje, Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców ds. Obsługi klienta, zespołów sprzedażowych. Jest zaangażowany w projekty efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji
  i budowanie motywacji pozafinansowej oraz efektywności osobistej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianą, zwiększania efektywności biznesowej i osobistej.

   

  Więcej

  Bartłomiej Kloch

  Trener kompetencji miękkich. Dyplomowany Coach. Trener Mentalny w sporcie oraz biznesie
  Ma ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży, motywowaniu ludzi. Licencjonowany konsultant badania odporności psychicznej. Posiada licencję do korzystania z testu psychometrycznego MTQ48, który jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia odporności psychicznej. Wykładowca na studiach podyplomowych „Akademia Menadżera
  Sprzedaży”, realizowanego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w partnerstwie z PASJA GDT.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Naszą pasją jest realizacja celów, które stoją przed Państwa zespołem, firmą lub organizacją. Zapraszam do skorzystania z oferty edukacyjnej Akademii WSB na kierunku studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży, którego program kształcenia został przygotowany z ekspertami na co dzień zajmującymi się obsługą przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnego marketingu, innowacyjnych strategii biznesowych i komunikacji z rynkiem opartej na nowych technologiach.

  Jakub Lewandowski
  Wykładowca Akademii WSB
  Pasja Grupa Dobrych Trenerów

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 października 2024
  II 1300 zł do 5 listopada 2024
  III 1300 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1100 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5 300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb
  e-mail: agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88