Kierunek

THE LEGAL TECHNOLOGIST - SPECJALISTA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ŚRODOWISKU PRAWNYM - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Choć określenie „The Legal Technologist” funkcjonuje w świecie raptem od kilku lat, robi zawrotną karierę. Specjaliści określani tym mianem należą bowiem obecnie do najbardziej poszukiwanych. Mowa bowiem tutaj o specjalistach, którzy potrafią łączyć nowoczesne technologie z prawem, a więc odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie rynku prawniczego, który ciągle nie jest jeszcze do końca świadomy znaczenia technologii w praktyce stosowania prawa.

Tymczasem transformacja cyfrowa jest faktem i dotyka ona wszelkich branż, gdzie stosowanie norm prawnych jest codziennością: administracji publicznej (elektroniczne usługi dla obywateli, elektroniczny obieg dokumentów, elektronizacja zamówień publicznych, systemy wspomagania zarządzaniem, otwieranie danych), wymiaru sprawiedliwości (elektroniczna wokanda, zdalny dostęp do zdigitalizowanych akt) czy kancelarii prawniczych (systemy informacji prawnej, systemy wspomagające zarządzanie pracą kancelarii, generatory umów i pism procesowych).

Niestety, obecny system kształcenia prawników nastawiony jest przede wszystkim na teorię a i w kształceniu praktycznym niewiele treści dotyka zagadnień związanych z zastosowaniem nowych technologii. Ta zaś wkracza coraz bardziej do praktyki stosowania prawa, dając przy okazji wiele możliwości ułatwienia pracy prawnikom.

Celem studiów jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy na temat możliwości zastosowania nowoczesnych technologii wszędzie tam, gdzie stosowane są normy prawne, a więc nie tylko tam, gdzie pracują specjaliści z dyplomem magistra prawa. Uczestnik studiów dowie się jak technologia może w praktyce usprawnić funkcjonowanie administracji publicznej, jak może poprawić wydajność wymiaru sprawiedliwości, ale i ułatwić pracę tym, którzy pracują w kancelarii prawnej i obsługują klientów. Dodatkowo uczestnicy studiów pogłębią wiedzę na temat tego jak prawo odnosi się do cyfrowego świata.

Studia adresowane są przede wszystkim do praktyków stosujących w swojej pracy normy prawne:

 • urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych organom administracji świadczących usługi dla obywateli;
 • pracowników sądów, prokuratur;
 • adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz pracowników kancelarii prawnych;
 • informatyków, pracowników branży IT, osób zainteresowanych nowymi technologiami, w tym zwłaszcza zainteresowanych tworzeniem rozwiązań technologicznych dla branży prawniczej.
 • Atuty

  • Wykorzystanie nowego trendu na rynku - kształcenie w dziedzinie, w której istnieje deficyt na rynku a zapotrzebowanie na specjalistów będzie ciągle rosło;
  • kompleksowy program uwzględniający wszelkie aspekty zastosowania nowoczesnych technologii w praktyce stosowania prawa oraz pracy zawodowej prawników, zarówno funkcjonujących w sektorze publicznym, jak i na rynku prywatnym;
  • program odwołujący się m.in. do doświadczeń zdobytych przez światowych liderów cyfrowej transformacji – państwa i korporacje oraz stworzonych przez nich dobrych praktyk, w tym do doświadczeń w dziedzinie digitalizacji, jakimi szczyci się na świecie Estonia (99% usług administracji publicznej dostępnych on-line);
  • zajęcia prowadzone przez specjalistów – zajmujących się różnymi zagadnieniami dotyczącymi zastosowania nowoczesnych technologii w prawie od strony teoretycznej i praktycznej, w tym zarówno przez pracowników instytucji publicznych, znających realia wdrażania transformacji cyfrowej jak i pracowników sektora biznesowego – firm, które opracowują rozwiązania technologiczne dla sektora prawnego; wśród kadry m.in. członkowie Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji KPRM (dawniej przy Ministerstwie Cyfryzacji).
 • PROGRAM

  • Kod jako prawo;
  • Algorytmizacja rozumowań prawniczych;
  • Tokenizacja wartości;
  • Big Data, chmura obliczeniowa, blockchain;
  • Etyczne i prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji;
  • Digitalizacja państwa;
  • Koncepcja „Open Justice”;
  • Automatyzacja w działaniach administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości;
  • Komputeryzacja aktów prawnych, elektroniczne systemy informacji prawnej;
  • Nowe technologie w kontroli, kontroli zarządczej i analizie ryzyka;
  • Elektronizacja zamówień publicznych;
  • Cyfrowa tożsamość i podpis elektroniczny;
  • Doręczenia elektroniczne;
  • Wirtualne społeczności, e-rezydencja;
  • Dostęp do informacji publicznej a otwarte dane publiczne;
  • Cyberbezpieczeństwo;
  • Ochrona danych osobowych w świecie cyfrowym. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych;
  • Ochrona dóbr osobistych w Internecie;
  • Elektroniczne narzędzia doradztwa prawnego;
  • Zarządzanie on-line transgraniczną działalnością gospodarczą;
  • Zastosowanie narzędzi cyfrowych w zarządzaniu kancelarią prawną;
  • Wizerunek prawnika w świecie cyfrowym. Marka osobista prawnika i marketing usług prawnych;
  • Psychologiczne aspekty funkcjonowania w świecie cyfrowym.

  Liczba godzin: 170

  Informacje dodatkowe:

  Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  Czas trwania: 2 semestry.
  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  Zajęcia w formule online / hybrydowej.


  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Kuzior Patryk

  Adiunkt w Akademii WSB, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej. Doktor nauk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Fachową wiedzę uzupełniał m.in. podczas certyfikowanych kursów dotyczących różnych zagadnień prawnych oraz nowych technologii, organizowanych przez takie zagraniczne uczelnie jak m.in.: Harvard University, New York University, University of Michigan, University of Queensland, University of Tartu, University of Jyväskylä oraz Waseda University. Jest autorem wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących prawa administracyjnego, funkcjonowania administracji publicznej, otwartych danych oraz dostępu do informacji publicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych oraz blisko dziesięcioletnie w nadzorowaniu spółek kapitałowych. Był zaangażowany w procesy legislacyjne związane z reformowaniem administracji publicznej i uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, m.in. także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Ekspertem kilku wydawnictw prawniczych, w tym C.H.Beck, publicysta prawny Dziennika Gazeta Prawna a także czynny trener. Pasjonuje się cyfryzacją i lotnictwem, jest e-rezydentem Republiki Estonii. 

  Więcej

  Klaudia Maciejewska

  Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab; analityk prawny Currenda Sp. z o. o., doktorantka – uczestniczka Programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy”; stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Inspektor Ochrony Danych.

  Więcej
 • REKOMENDACJE

  Studia podyplomowe na kierunku „THE LEGAL TECHNOLOGIST - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym” to kompleksowy program kształcenia, w ramach którego podejście praktyczne do zajęć realizowanych przez wybitnych specjalistów umożliwi zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności na reprezentowanych przez Uczestników stanowiskach pracy m.in.: radców prawnych, pracowników sądów i prokuratur, kancelarii prawnych, pracowników administracyjnych czy specjalistów w branży IT. Studia te skierowane są również do osób zainteresowanych nowymi technologiami zwłaszcza wdrażanymi w branży prawniczej, ponieważ transformacja cyfrowa obejmuje wszelkie dziedziny gdzie zastosowanie norm prawnych jest stosowane na co dzień.   

  dr Kuzior Patryk
  Adiunkt w Akademii WSB, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej

   

  W branży prawniczej utarło się przekonanie, że przepisy prawa zawsze są kilka kroków z tyłu w stosunku do zmieniających się technologii. Kluczem do nadrobienia tych opóźnień jest połączenie wiedzy prawniczej ze znajomością światowych trendów w zakresie nowych technologii. Dziś nowocześni prawnicy, to nie ci, którzy potrafią komunikować się z klientami za pośrednictwem maila czy telekonferencji. Nowocześni prawnicy to ci, którzy na bieżąco śledzą zmiany technologiczne, potrafią je zrozumieć i wdrożyć. Program studiów "The Legal Technologist" zaproponowanych przez Akademię WSB wpisuje się doskonale w światowe trendy kształcenia świadomych technologii i zmian, prawników jutra. Zakres tematyczny moich wykładów obejmuje „Zarządzanie on-line transgraniczną działalnością gospodarczą”. Brzmi zbyt pompatycznie? Dzięki technologiom świat stał się globalną wioską, prowadzenie firmy w dowolnym miejscu na świecie jest na wyciągnięcie ręki, a w biznesie wygrywają ci, którzy myślą globalnie, a nie lokalnie. Będzie przede wszystkim praktycznie. Chciałbym się podzielić ze słuchaczami moją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata doradzania przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu w różnych częściach świata. Porozmawiamy o wyzwaniach, barierach i możliwościach płynących z praktycznego wykorzystania technologii przez prawników.

   

  Artur Kuczmowski 
  Senior Partner w Thompson&Stein
  Prezes Polsko - Estońskiej Izby Gospodarczej

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2023
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2023
  III 1000 zł do 5 maja 2023
  IV 1000 zł do 5 października 2023
  V 1000 zł do 5 listopada 2023
  VI 700 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 6000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji