Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Otwarcie punktu wypożyczeń/zwrotów od 27 maja

Otwarcie punktu wypożyczeń/zwrotów od 27 maja

Serdecznie zapraszamy Czytelników do realizacji zamówień przez katalog OPAC. Punkt wypożyczeń/zwrotów przy Audytorium D. Zachęcamy do korzystania !

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Czy wiesz, że korzystając z bazy EMIS masz dostęp do aktualnych numerów wybranych gazet i czasopism? Zachęcamy do korzystania !

Bazy Ogólnodostępne

Bazy Ogólnodostępne

Czy wiesz, że masz bezpłatny dostęp do wielu baz z różnych dziedzin wiedzy ? Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej . 

 

Rozprawy doktorskie

 

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna zwana dalej Biblioteką gromadzi i przechowuje rozprawy doktorskie obronione w Akademii WSB.

 

Prace dostarczane są do Biblioteki przez pracownika Biura Seminarium Doktorskiego, po ogłoszeniu daty obrony, nie później niż 10 dni przed obroną.

 

Zabrania się:

1) wynoszenia prac doktorskich poza Bibliotekę

2) kopiowania jakichkolwiek fragmentów pracy dyplomowej (dokonywania odbitek kserograficznych, fotograficznych i innych).

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej jest publicznie dostępny w Bibliotece przed obroną, a po obronie pozostaje w zbiorach Biblioteki jako depozyt Archiwum, który nie jest udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany przez Akademię WSB

 

Prace doktorskie mogą być udostępnione:

  1. autorowi pracy, za okazaniem dowodu osobistego;
  2. studentom WSB, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  3. nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Akademii WSB, za okazaniem karty bibliotecznej lub dowodu osobistego;
  4. Prace doktorskie mogą być udostępnione osobom niewymienionym w ust. 2, jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach na ich pisemny wniosek, po Uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej.

Udostępnianie prac możliwe jest tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki.

Jednorazowo można skorzystać z maksymalnie 3 prac doktorskich.

Warunkiem udostępnienia tych prac jest złożenie zamówienia w formie wypełnionego rewersu.

Po zakończeniu pracy czytelnik przekazuje egzemplarz rozprawy dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

Szczegółowe warunki udostępniania prac dostępne są w regulaminie:

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DOKTORSKICH

 

 

Wykaz rozpraw doktorskich:


Adrian Cierpioł, Skuteczność zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych. – Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 14

 

Julita Mlaskawa, Model powiązań innowacji bankowych z rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. – Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Krystyny Poznańskiej

Sygnatura: DR 13

 

Olena Krawczyk-Antoniuk, Proefektywnościowy model klimatu organizacyjnego. – Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Joanny Moczydłowskiej

Sygnatura: DR 12

 

Jarosław Świerkot, Modele systemu zarządzania procedurami medycznymi w szpitalu publicznym na przykładzie województwa śląskiego. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem:  dr hab. Zbigniewa Makieły, prof. nadzw.  AWSB

Sygnatura: DR 11

 

Krzysztof Radwan, Koncepcja zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych.- Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2018

Praca doktorska napisana pod kierunkiem:  prof. nadzw.  Włodzimierza Sroki , prof. Marka Walancika

Sygnatura: DR 10

 

Marek Dereń, Analiza metodyk zarządzania projektami w przedsięwzięciach informatycznych.- Dąbrowa  Górnicza : Akademia WSB,  2018

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Włodzimierza  Sroki

Sygnatura: DR 9

 

Jerzy Bar, Model zarządzania firmą rodzinną z uwzględnieniem jej cyklu życia. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2017

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. inż. Joachima Foltysia, prof. PO

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB

Sygnatura: DR 8

 

Magdalena Kot-Radojewska, Wpływ elastycznych form zatrudnienia na wartość kapitału ludzkiego w organizacji. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anna Francik, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 7

 

Ewa Popławska, Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w Polskich podmiotach leczniczych. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 6

 

Ewa Siudyka, Wpływ funduszy strukturalnych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anna Nehring, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 5

 

Magdalena Wróbel, Model Zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 4

 

Angelika Pabian, Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Romana Niestroja

Sygnatura: DR 3

 

Paulina Buczek, Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 2

 

Beata Barszczowska, Zarządzanie procesem prywatyzacji w Polsce w latach 1992-2011 i jego efekty ekonomiczne. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anna Nehring, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 1 

epnp

Nasi partnerzy