Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Rozprawy doktorskie

 

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna zwana dalej Biblioteką gromadzi i przechowuje rozprawy doktorskie obronione w Akademii WSB.

 

Prace dostarczane są do Biblioteki przez pracownika Biura Seminarium Doktorskiego, po ogłoszeniu daty obrony, nie później niż 10 dni przed obroną.

 

Zabrania się:

1) wynoszenia prac doktorskich poza Bibliotekę

2) kopiowania jakichkolwiek fragmentów pracy dyplomowej (dokonywania odbitek kserograficznych, fotograficznych i innych).

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej jest publicznie dostępny w Bibliotece przed obroną, a po obronie pozostaje w zbiorach Biblioteki jako depozyt Archiwum, który nie jest udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany przez Akademię WSB

 

Prace doktorskie mogą być udostępnione:

  1. autorowi pracy, za okazaniem dowodu osobistego;
  2. studentom WSB, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  3. nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Akademii WSB, za okazaniem karty bibliotecznej lub dowodu osobistego;
  4. Prace doktorskie mogą być udostępnione osobom niewymienionym w ust. 2, jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach na ich pisemny wniosek, po Uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej.

Udostępnianie prac możliwe jest tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki.

Jednorazowo można skorzystać z maksymalnie 3 prac doktorskich.

Warunkiem udostępnienia tych prac jest złożenie zamówienia w formie wypełnionego rewersu.

Po zakończeniu pracy czytelnik przekazuje egzemplarz rozprawy dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

Szczegółowe warunki udostępniania prac dostępne są w regulaminie:

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DOKTORSKICH

 

 

Wykaz rozpraw doktorskich:


Grzesiak Mateusz, Zintegrowany model kompetencji społecznych wobec wyzwań współczesnej edukacji. - Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

Promotor pomocniczy:dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Sygnatura: DR 20


Kotelska Jolanta, Model restrukturyzacji systemu wykonawczego przedsiębiorstwa branzy górnictwa węgla kamiennego. - Dabrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. UEK dra hab. Marka Szaruckiego

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wróbel

Sygnatura: DR 19


Michalik Izabela, Zaangażowanie organizacyjne a dzielenie się wiedzą w instytucjach edukacyjnych. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Wziątek-Staśko, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Sygnatura: DR 18


Świtek Sławomir, Identyfikacja czynników procesu akceptacji koncepcji Lean Six Sigma w Organizacji.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Ludosława Drelichowskiego

Sygnatura: DR 17


Krawczyk Tomasz, Jakość procesu wyboru operatora intermodalnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2020

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. zw. dr hab. Jacek Szołtyska

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Twaróg

Sygnatura: DR 16


Mokrysz Sylwia, Implementacja i kontrola realizacji strategii matketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych na rynku kawy. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Grzegorza Maciejewskiego, prof. UE

Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Wróblewski

Sygnatura: DR 15


Cierpioł Adrian, Skuteczność zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 14

 

Mlaskawa Julita, Model powiązań innowacji bankowych z rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Francik, prof. AWSB

Sygnatura: DR 13

 

Krawczyk-Antoniuk Olena, Proefektywnościowy model klimatu organizacyjnego. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Wziątek-Staśko, prof. UJ

Sygnatura: DR 12

 

Świerkot Jarosław, Modele systemu zarządzania procedurami medycznymi w szpitalu publicznym na przykładzie województwa śląskiego.– Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2019

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Zbigniewa Makieły, prof. nadzw. AWSB

Sygnatura: DR 11

 

Radwan Krzysztof, Koncepcja zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych.- Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, 2018

Praca doktorska napisana pod kierunkiem:  prof. nadzw. Włodzimierza Sroki, prof. Marka Walancika

Sygnatura: DR 10

 

Dereń Marek, Analiza metodyk zarządzania projektami w przedsięwzięciach informatycznych.- Dąbrowa  Górnicza : Akademia WSB,  2018

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Włodzimierza Sroki

Sygnatura: DR 9

 

Bar Jerzy, Model zarządzania firmą rodzinną z uwzględnieniem jej cyklu życia. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2017

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. inż. Joachima Foltysia, prof. PO

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB

Sygnatura: DR 8

 

Kot-Radojewska Magdalena, Wpływ elastycznych form zatrudnienia na wartość kapitału ludzkiego w organizacji. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Francik, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 7

 

Popławska Ewa, Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w Polskich podmiotach leczniczych. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 6

 

Siudyka Ewa, Wpływ funduszy strukturalnych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Nehring, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 5

 

Wróbel Magdalena, Model Zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbary Piontek, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 4

 

Pabian Angelika, Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Romana Niestroja

Sygnatura: DR 3

 

Buczek Paulina, Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Barbary Piontek, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 2

 

Barszczowska Beata, Zarządzanie procesem prywatyzacji w Polsce w latach 1992-2011 i jego efekty ekonomiczne. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014

Praca doktorska napisana pod kierunkiem: dr hab. Anny Nehring, prof. nadzw.

Sygnatura: DR 1 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji